Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Nytt fra Den Evangelisk Lutherske Kirken i Thailand (ELCT) etter årets Generalforsamling April 2023

Generalforsamlingen til vår lutherske søsterkirke som gikk av stabelen forrige uke var meget oppløftende. Det var generelt veldig god stemning, et samlet lag og en oppriktig holdning med ønske om utvikling preget samlingen.
Del Facebook Twitter E-post

NMS diakonirådgiver Anne Storstein Haug sa det godt i sin kommentar i møtet: «Det er flott å se rapporter som tør å være ærlig også på de svakere punktene. Da har man det beste utgangspunktet for utvikling.»

Medlemstallene har fra 2019/2020 til 2022 gått ned fra ca 5000 til 4000 medlemmer. Men etter lederskifte med ny biskop og kirkestyre i fjor er det en ny giv og vilje til endring. I 2022 var det 62 personer som «mottok dåpen» i de 29 menighetene i Bangkok, Nord -Øst og Nord Thailand, og nå ser kirken fremover mot en ny tid med mer «prayer-people concern and transparency,»( bønn – omsorg for mennesker og åpenhet) som er de tre verdiene ELCT vil skal prege kirken fremover. Den overordnede visjonen lyder:
«ELCT vil bidra til håp, fred og rettferdighet i samfunnet i Thailand,
gjennom Kristi kjærlighet!»

Ad hoc innsamling

Prosjektkoordinator og nær kollega av oss i NMS Atsadawut, fikk under GF beskjed om at en storm hadde revet taket av huset hvor hans kone og deres nyfødte sønn oppholdt seg. Det gikk heldigvis bra med dem og GF tok spontant en ekstra runde med offerposene for å bidra til nytt tak. På kvelden ble det også arrangert Karaoke til inntekt for nytt kirkebygg i landsbyen Tahå i Chiang Rai distriktet. Tahå er forøvrig en av tre pilotmenigheter som går inn i en målrettet prosess for å bli selvfinansiert, slik at bl.a NMS ressurser kan frigjøres til ekspanderende arbeid.

Ungdomsarbeid i nord begeistrer

Presentasjonen til Ungdomsgruppen fra District 4-Chiang Rai området var ett av flere innslag som skapte stor begeistring på GF. De viste ny giv og et levende og målrettet ungdomsarbeid. Nå har også 3 unge fra dette distriktet nylig begynt på teologistudiet på McGilvary seminar under Payap Universitet i Chiang Mai. Medlemmene i kirkene våre i dette distriktet er mest fra de etniske minoritetene: Akha, Akhø og Lahu.

Luther Seminary tilbake

Kirkens eget seminar «Luther Seminary in Thailand»(LST) er også på vei opp igjen og presenterte et nylig ferdigstilt curriculum hvor NMS misjonær Olav Skjerpe har vært en viktig fødselshjelper. I det nye skoleåret, som i Thailand begynner nå i mai, blir programmene «Volunteer studies»(grunnleggende kristen opplæring også for analfabeter) og «Church ministry»(grunnkeggende kristen opplæring men forutsetter grunnutdannelse) startet opp. Det blir seminarer hver måned enten i Ubon på det tidligere Internatet i Phibun eller i Chiang Rai. I Bangkok holdes det foreløpig lederopplæringssamlinger for ansatte. I tillegg har LST startet opp to pioneremner: «Diakoni» og «Stewardship»(Forvalteroppdraget inkludert Use Your Talents), disse blir brukt både i de to nevnte programmene og overfor ansatte.

Diakonien

Saturday Club (lørdagsklubb) konseptet brer seg til stadig flere menigheter i alle distriktene, og på GF delte flere menigheter entusiastisk om hvordan barna igjen har begynt å komme i kirken etter at de begynte med lørdagsklubber. Etter GF har flere andre menigheter tatt kontakt med diakoniavdelingen med ønske om å starte opp en lørdagsklubb.

Det var også lovende å se en utvikling mot større sammenheng mellom Kirkearbeidet, Diakonien og Seminaret, de tre delene i ELCT. Videre ble det formidlet en fornyet vilje og et ønske om å bli mer selvfinansiert og utvikle en kirke med større lokalt eierskap slik at avhengigheten av eksterne donorer kan reduseres og arbeidet som helhet kan vokse.

Oppsummert kan vi si at mange gode forutsetninger nå er på plass for at ELCT kan utvikle sitt potensiale og bety en enda større forskjell i alle lokalsamfunnene vi er til stede. Vi er takknemlige for alle som er med i bønn om fortsatt positiv utvikling i ELCT. Husk ikke minst på vår unge biskop Chanda (42) og den nye kirkeledelsen.

Alle foto: Witchukan Panthuya

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp