Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Forebygging av menneskehandel

Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon. Mange mennesker i Thailand blir utnyttet, både barn og voksne.
Del Facebook Twitter E-post

NMS, sammen med diakoniavdelingen i ELCT (Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand) ønsker å bidra i kampen mot menneskehandel. Dette vil vi gjøre gjennom å jobbe med forebyggende arbeid, slik at mennesker i våre kirkers nabolag og mennesker i prosjektene våre ikke lar seg utnytte og blir lurt inn i menneskehandel.


Menneskehandel i Thailand

Thailand er:

  • Et destinasjonsland for mange ulovlige innvandrere fra naboland for bedre betalte jobber. Fire viktige sektorer i den thailandske økonomien (fiske, bygging, kommersielt jordbruk og innenlandsk arbeid) er avhengige av udokumenterte burmesiske migranter og andre etniske minoritetsgrupper fra Myanmar, inkludert barn, som billige og utnyttbare arbeidere.
  • Et kildeland for arbeidere fordi mange thailandske arbeidere blir sendt til utlandet til Taiwan, Malaysia, USA, Midtøsten, etc. Blant dem regnes Japan som det største markedet for migrantene. Mange arbeidere – særlig kvinner – blir handlet utenlands, og de befinner seg ofte i en gjeldsarbeid fordi de er pålagt å betale en heftig rekrutteringsavgift før avreise som skaper en gjeld de må betale tilbake gjennom ufrivillig arbeidskraft.
  • Et transittland. Thailand ligger i sentrum av Sørøst-Asia, et praktisk sted for menneskehandel å overføre ofre til andre land. Av denne grunn er Bangkok navet for mange kinesiske menneskehandlere som frakter fangere og ulovlige migranter fra Thailand til destinasjoner over hele verden som USA, Europa, Australia, etc. (https://no.qwe.wiki/wiki/Human_trafficking_in_Thailand)

Thaier blir også utsatt for menneskehandel i sitt eget land, og mennesker som kommer fra fattige områder i Nord Øst Thailand og minioritetsgrupper i Nord Thailand er særlig utsatt.

Forebygging av menneskehandel- et fokusområde

Forebygging av menneskehandel er et av fokusområdene til kirkens diakoniavdeling. Det var NMS som tok initiativ til samtaler med diakoniavdelingen, om hva vi sammen kunne gjøre for å være med i kampen mot menneskehandel her i Thailand. Et resultat av dette, ble prosjektet «Sterke og trygge familier», et prosjekt som har som mål å jobbe med barns rettigheter, forebygging av menneskehandel og styrking av familier. Diakonivoluntører i de ulike kirkene i ELCT (NMS sin samarbeidskirke) skal få opplæring i temaene for å kunne videreformidle kunnskap i sine nabolag, og for å kunne identifisere barn, unge og familier som er i faresonen. Første seminar for diakonivoluntører fra hele landet ble holdt i fjor høst. Nå i vår skulle diakonileder og undertegnede dra rundt i landet for å ha møte med voluntørene og følge opp arbeidet. Pga Covid-19 så ble dette utsatt.

«The freedom story»  

Lørdagsklubbene som NMS støtter i Chiang Rai og Nan har blant annet et fokus på barns rettigheter, men pga manglende kompetanse på det feltet  har de slitt med å komme i gang med undervisning om temaet. NMS sin pendlermisjonær Vibecke Møller kom i kontakt med en ikke-statlig organisasjon (NGO), «The freedom story», som blant annet jobber med barns rettigheter og forebygging av menneskehandel  i Chiang Rai og Nan. I dag hadde undertegnede mulighet til et zoom-møte med en representant fra den organisasjonen. Det ble et veldig inspirerende møte! De var svært positive til å samarbeide med oss, og ville veldig gjerne  besøke lørdagsklubbene våre og ha workshop sammen med barna der.  De har ansatte som er bosatt i Nan, så vi er ikke avhengig av eventuelle reiserestriksjoner, og samarbeidet kan begynne så snart Lørdagsklubbene våre kommer igang igjen. De er midlertidig stengt på grunn av Covid-19. Første steg i samarbeidet er et zoom møte mellom våre lokale medarbeidere i Nan, inkludert doktor Rova og mannen Tovu som er misjonær fra Madagaskar, og The freedom story sine lokalt ansatte i Nan. Dette er spennende!

Sammen om forebygging

Gjennom prosjektet «Trygge og sterke familier», så har diakoniavdelingen virkelig sett viktigheten og nytten av å samarbeide med andre NGOer. Vi ser at vi ikke trenger å ha kompetanse på alle felt selv, vi må bare kjenne andre som har den kompetansen, og ikke være redd for å ta kontakt. Det er utrolig kjekt å se hvor positive andre NGOer er når vi kontakter dem med forespørsel om samarbeid.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp