Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny

Lekmannsopplæring- Use your talent!

Last ned
“Før jeg begynte på disippeltreningen så følte jeg at jeg ikke hadde noen verdi, at jeg ikke kunne noe, iallfall ikke det å være en evangelist. Gjennom lekmannsopplæringen ble jeg kjent med mine talenter, jeg fikk ny bibelkunnskap og jeg fikk en mye større frimodighet og selvsikkerhet. Gjennom ny kunnskap og praktiske øvelser, som å holde andakt og vitnesbyrd, fikk jeg den erfaringen og frimodigheten jeg trengte for å kunne bli en kirkemedarbeider. Tenk at Gud kunne bruke meg!” (Saravut- medarbeider i Grace kirke)
Del Facebook Twitter E-post

Disippeltrening er ikke bare å ha Jesus som sitt forbilde, men å gjøre det han vil vi skal gjøre. En disippel lærer hva det innebærer å være en tjener, om å ta ansvar.

I Nord-Øst Thailand har vår samarbeidskirke ELCT drevet med disippeltrening/lekmannsopplæring siden 2008, og i dag kan de glede seg over mange nye frivillige medarbeidere som ønsker å tjene Gud gjennom arbeidet de gjør i lokalmenigheten.

Biskop Amnuay i ELCT trekker ofte fram dette distriktet, og hvordan de jobber på, når han forteller om hvordan kirken bør tjenestegjøre i framtiden. ELCT opplever kutt i støtten fra partnere, blant annet NMS, og det er nødvendig for de å tenke ut nye måter å jobbe på.

Lekmannsprosjektet har gitt ny kunnskap og erfaring til mange kirkemedlemmer, og flere av disse har nå ansvar for ulike prekensteder. Prekensteder er områder som ligger langt unna den lokale kirken, noe som gjør det vanskelig for de som bor i landsbyen å komme til kirken på søndager. Presten i kirken har et overordnet ansvar for prekenstedet og lekmannsarbeideren der.

Lekmannsprosjektet ble startet opp av kirken, i nært samarbeid med NMS misjonærer. Prosjektet har med årene gjennomgått endringer både i form og innhold. Det er distriktsstyret og distriktsleder som er ansvarlig for prosjektet. Det er en lokalt ansatt i 50 prosent som jobber i prosjektet. En eller to lekledere som hører til under lokalmenighetene mottar noe støtte til videreutdannelse på LST (Lutheran Seminary in Thailand). To NMS pendlermisjonærer jobber deltid i prosjektet.

I fjor hadde de samling en gang i måneden, hver samling hadde ulikt tema. Målet er å styrke kirkemedlemmers kapasitet. Et kurs går over 1.5 år. Prosjektet legger vekt på aktiviteter som fremmer forståelse av likestilling. De fokusere på at en skal bruke sine talenter, at både menn og kvinner er i stand til å ta ansvar i henhold til talenter og tildelte roller, og at de alle har lik verdi i kirken og i samfunnet. Lekmannsprosjektet har styrket kvinnens rolle. Tidligere var de fleste ledere menn, mens nå er det faktisk flest kvinnelige frivillige og lekledere. I tillegg til den månedlige lekmannsopplæringen så har de et tilbud for ungdom i distriktet. Tre ganger i året møtes 70-100 ungdommer til samling på Immanuelhjemmet. Her får de bibelundervisning, musikkundervisning og de gjør mye kjekt sammen for å bygge felleskap menighetene imellom. I dette miljøet rekrutteres nye mulige lekledere, som får tilbud om å delta på lekmannsopplæringen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp