Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Trygge familier skaper trygge samfunn

Sterke og trygge familier er det aller viktigste virkemiddelet i arbeidet med å skape gode samfunn. I områder hvor 70-80 prosent av familiene er sterke og trygge, vil det ikke være noe problem med narkotikamisbruk etc. Mange barn og ungdommer i Thailand opplever familiene sine som utrygge, og trekkes derfor mot venner. Gatelangs. Narkotika er lett tilgjengelig der ungdommen møtes. Da vi spurte deltagerne på seminaret vi arrangerte nå i høst hva som var den største utfordringen i deres nabolag, så svarte alle narkotika. Diakoniavdelingen i ELCT (LDD) ønsker derfor å jobbe for å styrke familier her i Thailand.
Del Facebook Twitter E-post

LDD’s nyeste prosjekt, som NMS er med og støtter, heter ”Strong and safe families”. Vi startet opp nå i høst med et tre dagers seminar for våre Diakonivoluntører og ansatte ved diakoniavdelingen. LDD invitertdyktige foredragsholdere fra andre NGOs her i Thailand, med en spesiell kompetanse på våre fokusområder. De underviste blant annet om forebygging av menneskehandel, barns rettigheter og om hvordan kirken kan bidra med å styrke familiene i sine nabolag. Tidligere prostituerte fortalte om livet sitt og veien ut av prostitusjon. Vi besøkte også en av de mange bargatene her i Bangkok, en gate hvor mellom 10 000 – 15 000 jenter jobber som prostituerte. Mer enn 70personer fra hele landet deltok på seminardagene.

Bare 15-20 prosent av barna i Thailand bor sammen med mor og far. Veldig mange barn vokser opp hos besteforeldre på landsbyen, mens foreldrene jobber i en av de større byene.

80 prosent av barn som bor på barnehjem/internat har foreldre. 90 prosent av disse kommer fra fattige familier.
En av foredragsholderne, som til vanlig er lærer på et universitet her i byen var tydelig: Målet vårt må være å hjelpe barna slike at de aller fleste kan være sammen med familiene sine. Vi bør ikke oppmuntre til at barn blir sendt vekk fra foreldrene/familiene, vi må oppmuntre familier til å ta vare på barna selv.
Hun sammenlignet det med å være på sykehus: ”Vi legger oss aldri inn på sykehus før det er helt nødvendig, sånn burde det vært med barn og institusjoner også; vi bør ikke sende de på et barnehjem/internat før det er helt nødvendig”.

Det er dyrt å drive internat/barnehjem, vi kan hjelpe veldig mange flere barn, dersom vi hjelper familiene deres, slik at de kan bo hjemme. Tradisjoner og kulturer forsvinner når vi tar barn bort fra nabolaget og sender de på institusjoner.

31.6 millioner mennesker er offer for menneskehandel i dag. Thailand er et av de verste landene i verden.

Mer enn 90 prosent av jentene som har havnet i prostitusjonsmiljøet kommer fra familier som er ødelagte av fysisk mishandling og/eller misbruk.

Diakoniavdelingen vil jobbe for å hindre at jenter fra våre kirkers nabolag ender opp som prostituerte i nattelivet i Bangkok. Vi vil bygge trygge gode familier med kjærlighet og kunnskap.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp