Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny

Vi tar opp kampen mot menneskehandel

Last ned
Nim er en av mange jenter fra stammefolket Lahu som har bodd på Diakoniavdelingens skoleinternatet i Nord Thailand. Men i vår var det slutt. Foreldrene trengte penger og Nim måtte slutte på skolen for å begynne å jobbe. Hun var da ferdig med ungdomskolen. Moren var veldig fornøyd, for via kjente hadde hun skaffet Nim en jobb på en bensinstasjon i Bangkok. Hun skulle stå ved bensinpumpene og fylle bensin i bilene som kom inn på bensinstasjonen.
Del Facebook Twitter E-post

Det var presten i landsbyen som fortalte om Nim til oss på diakoniavdelingen. Vi ble
umiddelbart veldig bekymret, for vi så det for oss; vakre Nim, en 15-åring alene i storbyen,
en dårlig betalt jobb, og ikke minst møter med mange forskjellige mennesker som kom for å
fylle bensin. Hvor lang tid ville det gå før hun fikk tilbud om en mye bedre betalt jobb i en av
de mange barene i byen- og bli lurt inn i sex industrien?
Vi bad innstendig pastoren om snakke med foreldrene en gang til, for å se om han kunne få
de til å ombestemme seg. Han hadde ikke noe lyst å gjøre det, han var redd for å få
problemer og han mente dette tilhørte privatlivet. For oss på diakoniavdelingen ble dette en
øyeåpner, og vi ble tydelig klar over behovet for mer kunnskap om menneskehandel og
barns rettigheter blant kirkens medarbeidere og medlemmer.
Dette ble starten på Diakoniavdelingens nyeste prosjekt; ”Sterke og trygge familier ”et
prosjekt støttet av NMS . I en fireårsperiode vil temaene Barns rettigheter, Forebygging av
menneskehandel og” Sterke og trygge familier” stå i fokus hos oss på diakoniavdelingen.
Målet er å formidle kunnskap om disse viktige temaene til alle kirkemedlemmer i ELCT, barn
og unge i prosjektene våre, samt foreldrene/foresatte.
Vi ønsker at alle kirkene i ELCT skal ha en Diakonivoluntør- en person som har
hovedansvaret for diakoniarbeidet i sin menighet og nabolag. Disse personene skal få god
kunnskap om fokusområdene, slik at de kan veilede og undervise om disse viktige temaene i
sine lokalmiljø. Og ikke minst, ha frimodighet til å si ifra dersom barn og unge i deres
nabolag ikke har det bra, eller står i fare for å bli et offer for menneskehandel.
Første samling for Diakonivoluntørene og alle ansatte på diakoniavdelingen ble holdt i Bangkok nå
i oktober. I tre dager var vi sammen,  73 Diakonivoluntører og diakoniarbeidere fra hele landet. Her ble det undervist i diakoni, i tillegg til de ulike fokusområdene.

Fakta om Thailand og menneskehandel

Thailand er et av de verste landene i verden når det gjelder menneskehandel. Det er først og fremst et
destinasjonsland, men også et transittland. Mange Thaier som søker lykken i utlandet blir
et offer for menneskehandel i det landet de kommer til.
Menneskehandel foregår også innad i landet, hvor Thailands sexindustri er et mål for
menneskehandlere. Thaier fra fattige områder i Nord og Nord-Øst Thailand blir sendt
til turistområder sør i landet eller til Bangkok.
Utenom i sexindustrien, foregår det menneskehandel og arbeidsutnyttelse her i Thailand
blant annet innen fiske, bygg og kommersielt jordbruk. Barn fra naboland som Burma, Laos
og Kambodsja blir tvunget til å tigge og utnyttet som billig arbeidskraft.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp