Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny

Sammen om misjon

Foto: Olav Skjerpe Last ned
– Det meste av arbeidet drives fremover av lokale frivillige. I Ubon-provinsen i Nordøst-Thailand er det nå flere frivillige lekledere enn ansatte som får lønn.
Del Facebook Twitter E-post

Dette sier Olav Skjerpe, som er en av NMS sine pendlermisjonær. Han og kona Jeed reiser jevnlig til Thailand. Olav var i Thailand fra slutten av januar til midt i februar. Nå har kona, Jeed, nettopp reist og skal være i Thailand i noen uker. Rundt juletider var hele familien i Thailand. Når de er i Thailand, følger de opp NMS-prosjekter, bygger relasjoner, underviser, oppmuntrer og inspirerer.

NMS og kirken
NMS støtter ulike deler av Den evangelisk-lutherske kirkens arbeid, som diakoni og landsbyutvikling, disippeltrening, opplæring og menighetsutvikling. I de fire årene som familien Skjerpe var misjonærer i Thailand, bodde de i Nordøst-Thailand og arbeidet spesielt med disippelopplæring.

– En av grunnene til at det er mange lekledere i Nordøst-Thailand er at NMS har fokusert på dette i mange år. Det har vært hovedoppgaven til mange misjonærer utsendt av NMS. Hver måned møtes 18 lekledere til samling og undervisning i Ubon by, før de drar tilbake til sin lokalmenighet og leder smågrupper, underviser på søndag morgen og driver evangelisering. Kirken ønsker å starte tilsvarende opplegg for ungdomsledere, men har foreløpig ikke budsjett til å gjøre dette, forteller Olav.

Samarbeid med Taiwan lutherske kirke
Olav Skjerpe har også vært med å knytte kontakt mellom prostiene i Nordøst-Thailand og Nettverk for menighetsutvikling i Øst-Asia som er støtte av NMS. Dette har ført til et samarbeid der prester og lekledere fra Taiwan lutherske kirke (TLC) bidrar med erfaring og lærdom fra utvikling av egne menigheter. I februar var det samlinger for å følge opp dette samarbeidet, med besøk fra Taiwan og Hongkong.

– En av de minste lokalmenighetene i Ubon-provinsen, Thungpraporn Kok Noi, er valgt ut til å være en modellmenighet, og menigheten skal nå ha fokus på smågrupper. De har for første gang blitt enige om en visjon og et årstema som samler menigheten. Den unge presten, Mr Virot, som for øvrig skal bli ordinert etter kirkens generalforsamling i slutten av april, deltar også i et nettverk av unge prester fra mange forskjellige kirker i Thailand, og henter råd og impulser derfra. Han blir veiledet av en erfaren prest fra Den evangelisk-lutherske kirken i Hongkong (ELCHK).

Utvidelse til Chiang Rai-området
Lekmannsopplæringsprosjektet er nå utvidet til også å omfatte Chiang Rai i Nord-Thailand. Der er det mange etniske grupper og dermed mange språklige og kulturelle utfordringer. I februar var det samling med undervisning og veiledning. For første gang ble misjonærer fra Taiwan med til Chiang Rai for å dele erfaringer.

– Jeg opplever det som veldig meningsfullt å være med på å legge til rette for dette i Thailand, og glad for at dette også er prioritert av NMS. Vi ser at kirken vokser på landsbygda i nord og i nordøst. Mange tar imot troen og blir døpt. Vi ser at evangeliet gir verdighet og håp til mange som har blitt sett ned på av samfunnet, sier Olav.

Barnas kirke
– De største i Guds rike er likevel de minste her på jorden. Å få jobbe med barn, og være med på kirkens nybrottsarbeid blant barn i Phibun-distriktet er stort. Barnas kirke er den første menigheten bare for barn i Thailand. I denne kirken får barn sitte på fremste rad, og uten voksnes barrierer får de høre om Gud. Kirken åpnet for litt over to år siden. I det siste er flere barn blitt døpt i denne menigheten. Når Jeed nå er i Thailand skal hun spesielt følge opp arbeidet rettet mot barn. Flere av de lokale menighetene ser nå viktigheten av å nå barna med evangeliet. Det skal også forberedes et seminar om barn og menighet for alle medarbeiderne i kirken. Kirkens utfordring er fortsatt disippeltrening, opplæring og menighetsutvikling, og her har NMS mye å bidra med også i årene som kommer, avslutter pendlermisjonær Olav Skjerpe.

Tekst: Olav Skjerpe og Eivind Hauglid

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp