Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny

Samarbeid mellom Lovsangshjemmet og Bangkok Patana School

Foto: Anne Storstein Haug Last ned
Flere av lærerne fra en av Bangkoks største internasjonale skoler har over flere år støttet og bidratt med verdifull kompetanseheving for lærerne i Bangkoks største slum.
Del Facebook Twitter E-post

Bangkok er blitt en stor internasjonal by med mange internasjonale skoler. Gjennom misjonærbarna har lærerne blitt kjent med arbeidet som NMS støtter gjennom den lutherske kirken i Thailand. I begynnelsen var det helst gaver til arbeidet, men etterhvert har samarbeidet blitt utvidet.

Opplæring
– Miss Robine som er en av lærerne på skolen tok kontakt med meg og lurte på om skolen også kunne bidra på andre måter, f.eks. opplæring. Det var jo en fantastisk mulighet som jeg sa ja til med en gang. Vi har kun en utdannet førskolelærer i barnehagene våre, så det å få opplæring av lærere fra en av de mest anerkjente skolene i Thailand, Bangkok Patana, var veldig velkomment, forteller misjonær Anne Storstein Haug.

Utveksling
Først var lærerne fra Lovsangshjemmet på omvisning i barnehagen på Patana og fikk et innblikk i hvordan de jobbet der, og etter det kom seks lærere fra Patana og hadde opplæring for lærerne på Lovsangshjemmet og Immanuel Daghjem. Dette har vært svært vellykket og lystbetont for lærerne. Senere kom en av de mest erfarne barnehagelærerne fra den internasjonale skolen på besøk for å se hvordan vi kan gjøre læringsmiljøet i barnehagene bedre.

Renovering
– I sommer fikk jeg greie på at barnehagen på Patana skulle totalrenoveres og da sendte jeg en mail til rektor på barneskolen og presenterte arbeidet, fortalte om vårt gode samarbeid med flere av lærerne og spurte om det var mulig å «arve» noen av møblene fra barnehagen. Vi var kjempeheldige og var de første som fikk velge møbler. Dette resulterte i at alle de tre avdelingene på Immanuel Daghjem kunne bytte ut møblene sine, og forandringen er utrolig og fantastisk. Mange av de gamle møblene var svært gamle og utslitt. Lovsangshjemmet sine møbler står på lager inntil den nye avdelingen er ferdig, sier Anne.

Videre samarbeid
Anne forteller at de ønsker flere seminarer med lærerne fra den internasjonale skolen. Ønskede tema for slike seminarer er bl.a. utelek og oppgradering av lekeplassene.
– Miss Robine vil invitere med seg alle på barnetrinnet på Patana som har ansvar for veldedighet til barnehagene våre for å se på arbeidet og bli inspirert, som hun sier. I tillegg skal våre lærere på besøk til Patana en gang til når den nye barnehagen står ferdig, avslutter Anne.

Evaluering
Våren 2016 ble det gjennomført en evaluering av arbeidet med barn og unge som NMS er engasjert i, Lovsangshjemmet i Klong Toey-slummen, Immanuel kirkens barnehage og Immanuel elevinternat i Nordøst-Thailand. Gjennom evalueringen ble det klart at offentlige skoler nå er pålagt å ha førskole for alle barn. Dvs., alle barn skal ha et tilbud fra det offentlige når de er 4-5 åringer. Kirkens diakoniavdeling har tatt evalueringen til følge og bestemt at nå skal både Immanuelkirkens daghjem og Lovsangshjemmet ta imot barn fra ca. ett år til de er rundt 4-5 år og kan begynne på offentlig skole.
Rent konkret betyr det at Lovsangshjemmet må utvide alderstilbudet. Når vi har gått på hjemmebesøk har vi opplevd at barn som gikk på Lovsangshjemmet til de var tre år, ikke har noe tilbud før de begynner på skolen. Dette er veldig lite ønskelig.
Diakoniavdeling ønsker å møte behovene i samfunnet på en best mulig måte og derfor var disse forandringene nødvendige. Mens daghjemmet i Immanuelkirken har gode lokaler, må Lovsangshjemmet utvide med et ekstra bygg. Dette er nå under bygging. Møbler fra den internasjonale skolen Bangkok Patana School står på lager til bygget er ferdig.

Tekst: Anne Storstein Haug

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp