Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny

Sammen for en målrettet strategisk 5-årsplan

Foto: Olav Skjerpe Last ned
Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand (ELCT) var samlet til generalforsamling siste uken i april. ELCT har 29 menigheter og 16 prekensteder, med til sammen ca. 4 800 medlemmer.
Del Facebook Twitter E-post

Det ble en spesiell generalforsamling for Lad Prao menighet, som etter debatt og votering kunne bli representert i forsamlingen. Kirkestyret la ned den og en annen menighet i fjor, for å selge bygningene. Medlemmene i Lad Prao var uenige, og kjempet for å omgjøre vedtaket. Det ble satt av en del tid til å få frem synspunkter og diskutere denne vanskelige saken.

Representanter fra alle menighetene er nå sammen om en – for første gang i historien – målrettet strategisk 5-årsplan, der målet er 7 000 medlemmer i kirken innen 2021, en økning på 45 %!
Kasserer i ELCT og prest i Immanuel menighet, Chanda Saiyotha, har gjort en kjempejobb i løpet av de siste årene. Han drar nå til Hongkong for videre teologiske studier ved Det lutherske seminaret (LTS)

Kirken, som ble selvstendig samtidig med myndighetsalder 18 år i 1994, men nok for umoden til å klare seg på egen hånd den gangen, er nå kommet i «overgangsalderen», som det treffende ble sagt i forsamlingen. Humøret kan være opp og ned, og en kan fort henge seg opp i små bagateller.

Det er nok litt spenninger i partnerskapet med de nordiske partnerne. Fortsatt er kirken avhengig av finansiell støtte fra dem, – hele 62 % av inntektene kommer nemlig derifra. De nordiske partnerne lønner mange av de ansatte i kirken og støtter alle store prosjekter.

Et av distriktene i kirken, Nordøst-distriket, hvor NMS har vært trofaste medarbeidere i over 30 år, opplever vekst og er tydelige på strategi, blant annet med en plan for bærekraftig utvikling av prosjekter selv med mindre støtte utenfra. Nå er det flere ulønnede lekledere enn lønnede prester og evangelister, som driver arbeidet i menighetene i Nordøst-Thailand fremover, takket være målrettet trening av lekledere i snart ti år.

Ser en tilbake på kirkens historie, er det mye å takke Gud for og mye å glede seg over. De neste 20-30 årene er avgjørende for kirkens fortsatte eksistens og vekst. Ledelsen i kirken må være fokusert på kirkens «tilstand» og gjøre bevisste valg for fremtiden.

Da kan det være lurt å se til andre lutherske minoritetskirker i Asia, som har vært igjennom overgangsalderen og opplevd vekst. Denne uken er det nasjonale kirkestyret i ELCT på Taiwan for å besøke og lære av den lutherske kirkens valg og endringer de siste 20 årene.

Tekst: Olav Skjerpe

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp