Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Her er bloggen til NMS Thailand. Her kan du lese nye historier fra feltet, og andre interessante nye ting som skjer.

Leirliv i Thailand

Utdanning - en livreddende løsning, står det på Unicef sine hjemmesider. Vi i NMS Thailand ser tydelig at dersom vi ønsker å bidra til utvikling i lokalsamfunn, så må vi også gi støtte til utdanning. Derfor er det veldig kjekt at NMS nå har begynt å gi støtte til nettopp dette her i Thailand – skolegang. Det gjør vi gjennom prosjektet «Sterke og trygge familier» og skolestipender som deles som en del av prosjektet.

Endelig kunne vi arrangere leir igjen! Cirka 100 spente barn og unge fra hele landet deltok på «Sterke og trygge familier»-prosjektet sin leir for stipendelever nå i oktober. Den ble holdt på Immanuelhjemmet i Phibun (Nord-Øst Thailand). Noen hadde kjørt i hele 25 timer for å delta på leir!

Stikkord for leiren: Felleskap, glede, utdanning og Guds kjærlighet.

Kjekt på leir

Etter å ha blitt installert på det gamle skoleinternatet (Immanuelhjemmet) var det full aktivitet alle dagene. Det var satt av masse tid til leker og konkurranser. Thaiene elsker å leke! Så lek og moro ble det mye av. Kirken hadde fått låne et sportsanlegg i nærheten. Der arrangerte de både sekkeløp, fotballkamp og andre sportsaktiviteter. Førstehjelpskurs med Madagaskar-misjonær doktor Rova var det også satt av tid til. En tidligere flyvertinne satte ord på viktigheten av en god utdannelse og delte sine erfaringer fra tiden hun jobbet i Thai Airways, og tidligere stipendelever delte av sine erfaringer. En formiddag var satt av til «community work». Leirdeltakerne ble delt inn i grupper og sendte de til ulike plasser i nærmiljøet for å vaske og rydde.

Barbecue

Alle som har vært i Thailand vet at mat er viktig, og en av kveldene lagde de «restaurant» på plassen utenfor skoleinternatet. Der hadde de barbecue, levende musikk og mye gøy!

Skolestipend

NMS gir støtte til skolestipend, noe som gjør det mulig for barn fra fattige familier til å ta en utdannelse. NMS var også med å støttet denne leiren, og var med å bidra til at 100 barn fikk mulighet til å bli inspirert, oppleve felleskap, glede og Guds kjærlighet disse dagene i oktober.

Tusen takk for at du er med å støtter arbeidet vårt i Thailand.

(Alle bilder er tatt av Vinai Ta-arse)

Les innlegget →

To inspirerende møter i Thailand

Som mennesker har vi et forvalteransvar overfor skaperverket. I NMS’ arbeid i Thailand støtter vi, blant annet, et prosjekt som nettopp har som mål å ta vare på skaperverket.

Thailand-misjonær Knut Hallen besøkte tidligere i september to steder i Chiang Rai-området nord i landet hvor han, sammen med kollega Atsadawut, fikk oppleve to gode eksempler på Creation care (forvalteransvar for skaperverket) og Use your Talents (bruk talentene dine). En gruppe som for tiden gjennomgår opplæring i Use your Talents-metodikken var også med.

Knut Hallen skriver følgende om besøkene.

7. september

«I dag har vi vært i «Edens hage». Intet mindre. En økologisk gård på 40 Rai (1 Rai 1600 kvadratmeter) hvor eier og bonde har en visjon stavet i navnet «Eden». I starten satte Gud oss til å forvalte skaperverket i Edens hage. Vichai Djaroen og hans familie har virkelig lagt ned mye innsats i dette over ti år. De første tre årene var harde, men så begynte arbeidet, sammen med naturen, å bære frukter. Vi har lært mye om å «bruke det vi allerede har». Jeg vil på det varmeste anbefale dette stedet for kortere eller lengre opphold.»

 

9. september

«I dag ble vi invitert til Dr. Chis’ gård, hjem og læringssenter. Det var virkelig et fascinerende besøk. Dr. Chi har en doktorgrad i uformell læring og dedikerer tiden sin til akkurat det. Her lever han ut «Naturlig jordbruk» på en flere mål stor tomt han arvet fra sin far. Her underviser han folk og grupper som er interessert. Han er nesten selvhjulpen med fisk, kylling, egg, ris, grønnsaker, myriader av urter, solceller, vann fra himmelen som han vet hvordan han skal beholde og bruke og så videre. Han bruker kun 1000 Baht, som tilsvarer rundt 30 euro (350 norske kroner) per måned. Resten kommer fra jorden og elven. Selv sier han det er vår plikt som mennesker å ta vare på jorden. Da vil naturen få ting til å gro og gi frukt. Dr. Chi har en lidenskap for «Creation care» – forvaltning av skaperverket – og ønsker å vekke samfunnet til å se viktigheten av og skjønnheten i å ta vare på og spille på lag med naturen.

Les innlegget →

En kirke i sterk vekst

Vi i NMS og ELCT (Den Evangeliske Lutherske Kirken i Thailand)  er fulle av inntrykk etter nesten en ukes besøk til partner i Kina: Taiwan Lutheran Church (TLC). En kirke som ble etablert i 1954 med røtter i Kinas Lutherske Kirke.

De fleste medlemmene var i begynnelsen flyktninger som kom til det som den gang var øya Formosa etter den kinesiske revolusjonen. I samme strømmen kom også den tapende part i borgerkrigen general og president Khai Chang Check og hans regjering.

Etter hvert kom også de gamle partnerne fra Fastlanskina til Taiwan – deriblant NMS, danske Danmisjon og de fleste av 1950 årenes Lutherske amerikanske kirkesamfunn.  Etter at mange av menighetene i TLC hadde oppnådd selvstendighet både organisatorisk og økonomisk forlot det siste fastboende NMS misjonærekteparet Tjøstheim øya i 1996.

Kirken stod på egne ben og tok skjeen i sin egen hånd – noe som har resulterte i over 20 års pågående sterk vekst. En biskop i TLC forklarte forvandling i fire hovedpunkter. 1: Moderne gudstjenester (sterkt forenklet liturgi og moderne musikk) 2: Cellegruppestruktur  i menigheten samt 3: Målrettet satsing på disippeltrening av et flertall i menighetens medlemmer.

Hele strukturen er bygd opp med dette som hovedmål. Et viktige element er at alle inviteres inn i cellegrupper på 7-10 personer. Innenfor disse gruppene får også alle en mentor (medvandrer) kalt «One on One». Disippelskaps treningen,(modning i Kristus etterfølgelse) skjer særlig på disse 2 nivåene. Gudstjenestene er felles for alle gruppene og alle generasjoner, men gjerne flere gudstjenester i løpet av søndagen. Noen menigheter har også ulikt preg på gudstjenestene f.eks. «Faith Lutheran Church » hvor vi deltok 11.9.23 har en mer fri moderne type gudstjeneste kl. 8.30 og en mer tradisjonell liturgisk kl. 10.00.

En annen ting som gjorde sterkt inntrykk var måten denne kirken ikke bare har tatt vare på men også videreutviklet  «sykehuset» som amerikanerne var med  starte opp i Chiayi.  Dette sykehuset plassert omtrent midt på Taiwan ble etablert i 1956 og har nå 3500 ansatte samt over 1000 sengeplasser. De har også Taiwans mest avanserte AI operasjonsavdeling. Videre driver de et utstrakt helsearbeid i distriktene bl.a. i Ali Mountains som vi fikk besøke. Her jobber de sammen med  lokale myndigheter og andre organisasjoner for å gi et helhetlig helsetilbud til urfolksgruppene som  lever her. Det så ut som det ble lagt vekt på å styrke og ta vare på disse kulturenes egenart  bl.a. ved at det undervises i  morsmålet i tillegg til Mandarin.

Her oppe i de skogkledde fjellene har kirken små helse senter folk kan komme for å få hjelp fysisk og mentalt. De gjør også bruk av både kinesisk og vestlig medisin.

Les innlegget →

Nytt fra Den Evangelisk Lutherske Kirken i Thailand (ELCT) etter årets Generalforsamling April 2023

Generalforsamlingen til vår lutherske søsterkirke som gikk av stabelen forrige uke var meget oppløftende. Det var generelt veldig god stemning, et samlet lag og en oppriktig holdning med ønske om utvikling preget samlingen.

NMS diakonirådgiver Anne Storstein Haug sa det godt i sin kommentar i møtet: «Det er flott å se rapporter som tør å være ærlig også på de svakere punktene. Da har man det beste utgangspunktet for utvikling.»

Medlemstallene har fra 2019/2020 til 2022 gått ned fra ca 5000 til 4000 medlemmer. Men etter lederskifte med ny biskop og kirkestyre i fjor er det en ny giv og vilje til endring. I 2022 var det 62 personer som «mottok dåpen» i de 29 menighetene i Bangkok, Nord -Øst og Nord Thailand, og nå ser kirken fremover mot en ny tid med mer «prayer-people concern and transparency,»( bønn – omsorg for mennesker og åpenhet) som er de tre verdiene ELCT vil skal prege kirken fremover. Den overordnede visjonen lyder:
«ELCT vil bidra til håp, fred og rettferdighet i samfunnet i Thailand,
gjennom Kristi kjærlighet!»

Ad hoc innsamling

Prosjektkoordinator og nær kollega av oss i NMS Atsadawut, fikk under GF beskjed om at en storm hadde revet taket av huset hvor hans kone og deres nyfødte sønn oppholdt seg. Det gikk heldigvis bra med dem og GF tok spontant en ekstra runde med offerposene for å bidra til nytt tak. På kvelden ble det også arrangert Karaoke til inntekt for nytt kirkebygg i landsbyen Tahå i Chiang Rai distriktet. Tahå er forøvrig en av tre pilotmenigheter som går inn i en målrettet prosess for å bli selvfinansiert, slik at bl.a NMS ressurser kan frigjøres til ekspanderende arbeid.

Ungdomsarbeid i nord begeistrer

Presentasjonen til Ungdomsgruppen fra District 4-Chiang Rai området var ett av flere innslag som skapte stor begeistring på GF. De viste ny giv og et levende og målrettet ungdomsarbeid. Nå har også 3 unge fra dette distriktet nylig begynt på teologistudiet på McGilvary seminar under Payap Universitet i Chiang Mai. Medlemmene i kirkene våre i dette distriktet er mest fra de etniske minoritetene: Akha, Akhø og Lahu.

Luther Seminary tilbake

Kirkens eget seminar «Luther Seminary in Thailand»(LST) er også på vei opp igjen og presenterte et nylig ferdigstilt curriculum hvor NMS misjonær Olav Skjerpe har vært en viktig fødselshjelper. I det nye skoleåret, som i Thailand begynner nå i mai, blir programmene «Volunteer studies»(grunnleggende kristen opplæring også for analfabeter) og «Church ministry»(grunnkeggende kristen opplæring men forutsetter grunnutdannelse) startet opp. Det blir seminarer hver måned enten i Ubon på det tidligere Internatet i Phibun eller i Chiang Rai. I Bangkok holdes det foreløpig lederopplæringssamlinger for ansatte. I tillegg har LST startet opp to pioneremner: «Diakoni» og «Stewardship»(Forvalteroppdraget inkludert Use Your Talents), disse blir brukt både i de to nevnte programmene og overfor ansatte.

Diakonien

Saturday Club (lørdagsklubb) konseptet brer seg til stadig flere menigheter i alle distriktene, og på GF delte flere menigheter entusiastisk om hvordan barna igjen har begynt å komme i kirken etter at de begynte med lørdagsklubber. Etter GF har flere andre menigheter tatt kontakt med diakoniavdelingen med ønske om å starte opp en lørdagsklubb.

Det var også lovende å se en utvikling mot større sammenheng mellom Kirkearbeidet, Diakonien og Seminaret, de tre delene i ELCT. Videre ble det formidlet en fornyet vilje og et ønske om å bli mer selvfinansiert og utvikle en kirke med større lokalt eierskap slik at avhengigheten av eksterne donorer kan reduseres og arbeidet som helhet kan vokse.

Oppsummert kan vi si at mange gode forutsetninger nå er på plass for at ELCT kan utvikle sitt potensiale og bety en enda større forskjell i alle lokalsamfunnene vi er til stede. Vi er takknemlige for alle som er med i bønn om fortsatt positiv utvikling i ELCT. Husk ikke minst på vår unge biskop Chanda (42) og den nye kirkeledelsen.

Alle foto: Witchukan Panthuya

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
blogg

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp