Sammen for en målrettet strategisk 5-årsplan

Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand (ELCT) var samlet til generalforsamling siste uken i april. ELCT har 29 menigheter og 16 prekensteder, med til sammen ca. 4 800 medlemmer.

Det ble en spesiell generalforsamling for Lad Prao menighet, som etter debatt og votering kunne bli representert i forsamlingen. Kirkestyret la ned den og en annen menighet i fjor, for å selge bygningene. Medlemmene i Lad Prao var uenige, og kjempet for å omgjøre vedtaket. Det ble satt av en del tid til å få frem synspunkter og diskutere denne vanskelige saken.

Representanter fra alle menighetene er nå sammen om en – for første gang i historien – målrettet strategisk 5-årsplan, der målet er 7 000 medlemmer i kirken innen 2021, en økning på 45 %!

Kirken, som ble selvstendig samtidig med myndighetsalder 18 år i 1994, men nok for umoden til å klare seg på egen hånd den gangen, er nå kommet i «overgangsalderen», som det treffende ble sagt i forsamlingen. Humøret kan være opp og ned, og en kan fort henge seg opp i små bagateller.

Ser en tilbake på kirkens historie, er det mye å takke Gud for og mye å glede seg over. De neste 20-30 årene er avgjørende for kirkens fortsatte eksistens og vekst. Ledelsen i kirken må være fokusert på kirkens «tilstand» og gjøre bevisste valg for fremtiden.

Da kan det være lurt å se til andre lutherske minoritetskirker i Asia, som har vært igjennom overgangsalderen og opplevd vekst. Denne uken er det nasjonale kirkestyret i ELCT på Taiwan for å besøke og lære av den lutherske kirkens valg og endringer de siste 20 årene.

Tekst: Olav Skjerpe

Les innlegget →

Vennskap menigheter imellom

For andre gang får Barnas kirke i Ubon-provinsen besøk fra vennskapsmenigheten i Hongkong

Barnas kirke i Nordøst-Thailand har en vennskapsmenighet i barnemenigheten i Amazing Grace Lutherske kirke i Hongkong. I august i fjor var en gruppe på fem fra Hongkong på besøk, og det ble arrangert workshop om kirke for barn. I dag (15. april) kom en ny gruppe på 11 fra samme menighet på besøk, og samtalene om hvordan drive en kirke for barn fortsatte.

Gjestene fra Hongkong hadde også aktiviteter, leker og sanger for barna på engelsk, kinesisk og thai. Det ble en flott dag for barna, selv om det var stekende varmt. I morgen skal gruppa være til stede på gudstjeneste i Phibun kirke, og i uken som kommer skal de besøke flere andre menigheter i distriktet.

Foruten å ha en egen barnemenighet, har Amazing Grace lutherske menighet i Hongkong hatt stort fokus på smågrupper i menigheten, noe som har ført til en veldig endring og vekst de siste de siste tiårene. I dag har menigheten tre hundre medlemmer som alle deltar på smågrupper i løpet av uken. Av disse kommer rundt hundre fast på søndagens gudstjeneste. Presten i Amazing Grace kommer til Thailand på mandag. Han er mentor for to av prestene i Ubon-distriktet som også er i vekst, Phibun og Kok Noi menigheter. På onsdag skal presten, Chow Fai, ha seminar for alle lederne i distriktet om nettopp mentoring.
Tekst: Olav Skjerpe

Les innlegget →

Ordinasjon av kvinnelige prester?

I Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand (ELCT) kan ikke kvinner ordineres til presteyrket...

enda …

Da kirken ble etablert i 1994, fikk kirken selv velge om de ønsket å ordinere kvinnelige prester eller ikke. Den gangen valgte de å ikke gå for en slik løsning.

I dag er situasjonen annerledes. Mange av de kirkelige ansatte, både kvinner og menn, kunne nå tenke seg en mulighet for kvinnelige prester. Men det er fortsatt noen som ikke ønsker dette.

Den nasjonale kvinnegruppen har fremmet et forslag til ledelsen i  ELCT om å diskutere dette temaet. I 2016 ble det arrangert et to-dagers seminar, og da ble det diskutert fordeler og ulemper med en slik løsning. I første omgang var det lederne i kirken, der majoriteten er menn, som kom sammen for å diskutere. Neste steg er å invitere medarbeidere, kirkemedlemmer, kvinnegruppen og misjonærer til en større diskusjon/ informasjonsrunde.

ELCT er medlemmer av Det lutherske verdensforbund (LVF), og 77% av alle medlemskirkene i LWF velger nå å ordinere kvinnelige prester.

Foreløpig er det høyst usikkert hva som blir utfallet av disse diskusjonene, og om ELCT er klare for en endring. Men det er positivt at kvinnegruppen blir hørt, og at kirken velger å sette dette temaet på dagsordenen. Målet er at de ulike synspunktene skal komme frem på en demokratisk måte, og at kvinnegruppen – som reiste dette spørsmålet i utgangspunktet – skal kjenne at det de er opptatt av blir brakt videre til kirkeledelsen.

Generalforsamlingen i ELCT er kirkens øverste myndighet. Når temaet kommer opp som sak er usikkert.

Les innlegget →

Fundraising

"Vi har ikke blitt utfordret skikkelig på lokal innsamling før nå". Dette er et av flere utspill som kom da Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) startet opp sin egen Fundraisinggruppe i 2014.

Thailand er ikke et fattig land, men godene er skjevt fordelt. Det er mye korrupsjon, og man må bruke fantasien og kreativiteten – ispedd litt langsiktig tenkning – for å skaffe penger lokalt i landet.

I 2014 stiftet ELCT sin egen fundraisingsgruppe, med medlemmer fra diakoniavdelingen og misjonærer fra Norge og Finland. I 2015 gjennomførte gruppen tre seminardager. En av dagene fikk de profesjonell drahjelp fra Solveig Farner Haugen som var voluntør i slummen i Bangkok i fire måneder sammen med sin ferske ektemann. Hun hadde en inspirerende samling med fundraisingsgruppen der hun stilte spørsmålet ”Hvorfor” en rekke ganger:

  • Hvorfor klarer vi ikke å samle inn penger lokalt i Thailand?
  • Hvorfor har vi ikke startet med dette før?
  • Hvorfor har vi ikke godt nok informasjonsmateriell?
  • Hvorfor har vi ikke takket giverne våre godt nok?
  • Hvorfor har vi ikke noe system på innsamlingen vår?
  • Hvorfor benytter vi oss ikke bedre av våre internasjonale skoler og bedrifter?

Disse, og mange andre spørsmål – guidet oss frem til en framdriftsplan som kirken har god nytte av i dag. Ved å dele opp store utfordringer i små deler, kan man sakte, men sikkert prøve å bygge opp et bærekraftig innsamlingssystem for den fremtidige kirken.

I 2016 har gruppen blant annet vært i kontakt med flere internasjonale grupper og skoler, de har inngått samarbeid med en amerikansk internasjonal skole og en fransk skole i Bangkok. De holder på med å bygge opp et system for jevnlige loppemarkeder. Kontakten med det franske miljøet, har ført til at Nådehjemmet har fått en Coffee Shop i hagen som  har fått navnet Garden Café. I tillegg planlegges det en kafé og muligens bruktbutikk mer sentralt i Bangkok – så det er utrolig mye spennende som skjer!

Les innlegget →

Følg
blogg

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp