Tilbake til nms.no Spania-blogg
Meny
Last ned

 Hva er din PIN-kode?-Initiativet fra Arab Ministries i Spania

Denne høsten hadde jeg den unike muligheten til å delta i et oppsøkende oppdrag med Arab Ministries i Spania, en opplevelse som ikke bare utvidet min horisont, men også fordypet min forståelse av de universelle utfordringene vi møter i vårt forhold til Gud. Målet var ambisiøst: å koble til 3000 nye individer. Likevel, det som utmerket seg mest var ikke omfanget av oppdraget, men den innovative tilnærmingen de tok i bruk, kalt "Hva er din PIN-kode?"
Del Facebook Twitter E-post

Konseptet bak «Hva er din PIN-kode?» er like enkelt som det er dyptgående. Det identifiserer ni vanlige barrierer som folk typisk møter i sitt forhold til Gud: isolasjon, stereotypier, likegyldighet, angst, depresjon, traumer, usikkerhet, smerte og relasjoner. Disse er ikke bare moderne problemer, men menneskelige tilstander som spenner over tid og kultur.

Briljansen med «Hva er din PIN-kode?»-tilnærmingen ligger i dens evne til å personifisere åndelige barrierer som noe håndgripelig – en kode som kan tilbakestilles. Lik lagene av tåke som forhindrer oss i å tydelig se den forvandlede Kristus, skjuler disse barrierene vår åndelige oppfatning, og står mellom oss og en dypere forståelse av Guds natur som åpenbart i Kristus.

 

Over 30 frivillige fra Midtøsten, USA og Europa kom sammen for å delta i et oppsøkende oppdrag organisert av Arabic Ministries in Spain (AMS). Oppdraget involverte å spørre folk om de var villige til å svare på en undersøkelse. AMS hadde forberedt en 30-sekunders video på både spansk og arabisk som vi brukte for å engasjere folk og spørre om de ønsket å delta i undersøkelsen. For de som takket ja, ble det vist en 2-minutters video som diskuterte hver av de ni hindringene nærmere. Deretter ble deltakerne spurt om de ville oppgi kontaktinformasjonen sin slik at AMS kunne sende oppfølgingsvideoer til dem. De som oppga navn og e-post eller mobilnummer, mottok en liten gave som takk for deres deltakelse.

Gjennom dette initiativet kom vi i prat med mange mennesker og fikk også anledning til å be for noen av dem.

Når vi reflekterer over oppsøkende arbeid, er det tydelig at dette konseptet resonerte dypt med mange. PIN-kode-metaforen tjente som et kraftfullt verktøy for engasjement, og inviterte individer til å identifisere og artikulere sine egne åndelige barrierer. Ved å gjøre dette, fostret det en følelse av forståelse og empati, og skapte et rom hvor folk følte seg sett og hørt i sine kamper.

Videre lå suksessen til initiativet i dets anerkjennelse av disse barrierene som universelle menneskelige erfaringer, som transcenderer kulturelle, religiøse og personlige forskjeller. Denne universaliteten tilrettela for meningsfulle samtaler om tro, tvil og håp, og oppmuntret deltakerne til å se deres åndelige reise som en delt menneskelig bestrebelse.

«Hva er din PIN-kode?»-kampanjen er mer enn bare en strategi for oppsøkende arbeid; det er et vitnesbyrd om den transformative kraften av empati og forståelse i tjeneste. Ved å anerkjenne de vanlige utfordringene vi møter i vårt forhold til Gud, brobygger initiativet gap, bryter ned vegger og åpner dører til dypere åndelige forbindelser.

Som vi reiser gjennom livet, møter vi alle ulike «PIN-koder» som hindrer vårt forhold til det guddommelige. Skjønnheten med dette konseptet er at det minner oss om at disse barrierene ikke er uoverkommelige. Akkurat som en PIN-kode kan tilbakestilles, kan også våre åndelige barrierer overvinnes med tro, forståelse og Guds nåde.

Ved å dele historiene til de vi møtte under det oppsøkende arbeidet, fra individer som kjemper med isolasjon til de som kjemper med traumer, ble kraften i et enkelt spørsmål – «Hva er din PIN-kode?» – overveldende klart. Det er et spørsmål som inviterer til introspeksjon, fremmer tilkobling og åpner veien for helbredelse og transformasjon.

Når vi reflekterer over denne innovative tilnærmingen fra de Arab Ministeries i Spania, la oss bli inspirert til å vurdere våre egne PIN-koder. La oss engasjere oss i samtaler som betyr noe, dele våre historier om kamp og forløsning, og støtte hverandre på vår felles reise mot et dypere forhold til Gud. Tross alt, det er ved å forstå våre barrierer at vi kan begynne å bryte dem ned, og bane vei for en nærmere og mer intim tilknytning til det guddommelige.

Til slutt er initiativet «Hva er din PIN-kode?» en kraftig påminnelse om at til tross for våre forskjeller, deler vi felles utfordringer i våre åndelige reiser. Og ved å anerkjenne og adressere disse barrierene sammen, kan vi finne større enhet, medfølelse og kjærlighet i vårt forhold til Gud og hverandre.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp