Tilbake til nms.no Madagaskarblogg
Meny
Foto: Turid Helgeland Last ned

Seniorvolontører på Lovasoa, Antsirabe

Vi, Turid og Magnar Helgeland, kom hit til Antsirabe rett over nyttår for å jobbe som seniorvolontører på Lovasoa i en tre måneders periode. Da var det 30 år siden vi reiste hjem «for godt».
Del Facebook Twitter E-post


Kanto gjør som bibliotekar en viktig jobb ved Lovasoa.

Turid sin oppgave skulle være å hjelpe til og få bedre orden på det tidligere misjonærbiblioteket, men som nå er en del av kultursenteret på Lovasoa. Det er Kanto Rakotondrazaka som er leder av arkiv- og bibliotekavdelingen her.

Vi hadde kjøpt med oss et «Handy Library»-dataprogram som skulle benyttes til dette arbeidet.


Vi har et godt samarbeid med Kanto, som leder arkivet og biblioteket.

Turid og Kanto kom fort i gang med å begynne å registrere bøker inn i databasen etter å ha fått god innføring av Magnar. Men det er mange slags bøker i biblioteket, og mye historie som har ført til denne litt odde samlingen. Her finnes bøker fra 1800-tallet som misjonærene den gang hadde med seg ut, diverse tidsskift med både teologisk og annet innhold, litt noter og musikkbøker, en hel del av misjonslitteraturen slik de fleste kjenner den, ved siden av en hel masse romaner – nyere og eldre – på både norsk, fransk og engelsk.


Nina rydder i kaoset – og ser ganske fornøyd ut ved dette arbeidet.

Nina Sundnes Drønen som er hovedbibliotekar på VID var også her noen dager som volontør og hjalp oss med skikkelig opprydning i hyllene her. Det var ganske kaos i hyllene før Nina kom.

Først flyttet vi alle tidsskrifter (både gamle og nyere) inn i et magasin i arkivet slik at vi nå lettere kan konsentrere oss om alle bøkene som skal registreres i basen og få sine faste plasser på hyllene i det åpne biblioteket. Det ble jobbet sent og tidlig de dagene Nina var der, for biblioteket måtte se brukbart (staselig) ut til søndagen, da det kom celebert besøk av selveste kultur- og kommunikasjonsministeren Andriamanoro Augustin på Lovasoa. Han var også innom biblioteket en kort visitt og fikk se litt av hva vi holder på med!


På besøket sitt ved Lovasoa stakk kultur- og kommunikasjonsministeren også innom biblioteket.

Men som sagt er vi bare så vidt kommet i gang – men regner med å se resultater etter noen ukers arbeid.

Magnar sin oppgave disse ukene, er å hjelpe Meva Andrianilaina som er ansvarlig for all teknisk drift her på tunet. Det første han gikk i gang med, var å kartlegge hele datanettverket på tunet. Fra før var det dessverre ingen papirer eller oversikt, slik at det ble å følge ledninger og finne ut av hvordan det var koblet sammen. I alt omfatter nettverket 12 forskjellige bygninger spredt rundt på tunet her. Ellers er mye av utstyret gammelt og av forskjellig karakter.


Meva er glad for den gode hjelpen hun får fra Magnar for arbeidet på tunet.

Det tok ikke mange dagene (timene) før han fant ut at her er det mye å rette opp i. Han har fått laget forslag og overslag over hva som bør skiftes ut og hvordan dette bør gjøres, så nå venter en bare på tilbakemelding fra styret her.

Vi synes det er kjekt å være tilbake her på Madagaskar og håper at det vi bidrar med vil være til god hjelp for alle som jobber her og for alle studentene som bruker senteret daglig. Med på bildet øverst er Steinar Sørhus som er lærer volontør ved Lovasoa.

Hilsen Turid og Magnar Helgeland

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp