Tilbake til nms.no Madagaskarblogg
Meny
Foto: Sigurd Haus Last ned

Use Your Talents workshop i Antsirabe

“Det handler om evnen til å se, å reflektere og å handle. Mitt bidrag er å inspirere og dele den kunnskapen jeg har. Jeg oppfordrer dem til å søke og finne skattene som er rundt dem.”
Del Facebook Twitter E-post
Bildet viser Corine

Corine bruker arbeidsmetoden «Use Your Talents» mye med sine studenter.

Dette sier Corine Michèle Raharimalala. Hun er lærer ved Betela Seminary, det regionale teologiske seminaret (STPL) i Mahajanga på Madagaskar. Hun er for tiden deltaker på en 15 poengs modul på masternivå med temaet Diakoni og Use Your Talents. Det meste av undervisningen foregår online, men det er også en samling i løpet av studieperioden. Denne høsten var de aller fleste av deltakerne fra Madagaskar (en deltaker kom fra Mali) og det var en samling på Lovasoa – Antsirabe i november. Brorpaten av deltakerne var rektorer og lærere på regionale presteseminarer (STPL).

Bildet viser Stephanie Dietrich

Stephanie Dietrich kom fra Oslo for å delta på workshopen.

Faglig ansvarlig for denne modulen er Professor Stephanie Dietrich. I tillegg til henne deltok også rektor og flere lærere ved det Teologiske Seminaret i Fianarantsoa (SALT) – samt generalsekretæren i FLM – Kotobesoa. Amos Ounsoubo, som nå leder det internasjonale Use Your Talents – prosjektet hadde ansvar for det praktiske og deltok også i programmet.

Bildet viser Amos

Amos leder det internasjonale «Use Your Talents» prosjektet. Til daglig bor han i Kamerun.

I det pedagogiske opplegget veksles det mye mellom praksis og teori. Det å aktivt gjøre noe og så dele erfaringer og reflektere sammen er et sentralt pedagogisk “grep”. Corine delte det hun arbeidet med sammen med sine studenter. Hun sier at:

“En liste over behov er lett å sette opp. Men det viktige er at de selv finner ressursene de har rundt seg, ressurser som kan brukes for å dekke behovene.”

Hun sier at etterhvert ble studentene overbevist om at “de har store rikdommer: folk, land, ting som kan plantes (såfrø) i hvert hjem”.

Studentene valgte etterhvert to spesifikke områder:

·         Det første var å etablere et fond for akutt medinsk hjelp. Ofte har studentene ikke penger til å betale for akutt helsehjelp. Da vil dette fondet kunne forskuttere betalingen.

·         Det andre var arbeid mot mer sund ernæring. Seminaret disponerer jord og gjennom å organisere seg og bruke den kompetansen som finnes i studentgruppen vil de øke matproduksjonen og prøve ut nye vekster.

Corine begrunner disse aktivitetene dels i de akutte utfordringer studentene møter i hverdagen, men hun er også opptatt av at “de vil spre dette i Synoden de kommer fra når de er ferdige med studiene. Jeg vil at de skal dele kunnskap om og erfaringer med ressursbasert lokalsamfunnsutvikling alle steder der de vil arbeide i framtiden.”

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp