Tilbake til nms.no Madagaskarblogg
Meny
Foto: IEWG Last ned

Bibeloversettelse til tegnspråk

Den 6.–9. november ble det arrangert en konferanse i England om bibeloversettelse til tegnspråk. Der var jeg så heldig å både få delta og få bidra!
Del Facebook Twitter E-post

Det er nettverket IEWG (International Ecumenical Working Group for Deaf Ministry) som var arrangør, og de har vanligvis en konferanse hvert andre eller tredje år. Temaet for konferansen varierer hver gang. I år handlet det om bibeloversettelse til tegnspråk.

I august 2022 flyttet familien vår på fem til Madagaskar for å jobbe med bibeloversettelse, og min oppgave her retter seg mot bibeloversettelse til gassisk tegnspråk. Derfor var det veldig nyttig for meg å kunne delta på konferansen og treffe andre som jobber med, eller ønsker å jobbe med, det samme.

ROLLESPILL: Rollespill av fortellingen om Jairus’ datter. Målet var å bli oppmerksom på alle detaljene som står eller ikke står i teksten, og hvordan dette slår ut i den tegnspråklige oversettelsen som er mye mer visuell. Foto: IEWG

På konferansen var vi omkring 80 deltakere og bidragsytere, og det var folk fra Norden og noen andre land i Europa, i tillegg til en fra Kenya. Døveprest Henri fra Madagaskar som mange av dere lesere kanskje vet hvem er, skulle også deltatt, men fikk ikke visum tidsnok. Derfor representerte jeg dessverre Madagaskar alene.

Menneskene som er knyttet til IEWG-nettverket jobber i døvekirker i sine land. I flere av landene er kirkene engasjert i oversettelse av Bibelen til tegnspråk. Det har skjedd masse på dette området de siste fem-ti årene, og nå er det mange språk som har små eller store deler av Bibelen oversatt til sine nasjonale tegnspråk.

Nå er det kanskje mange spørsmål som dukker opp i hodet ditt.

– «Bibelen på tegnspråk? Hvordan ser det ut? Skriver man tegn, eller er det tegninger?»

– «Flere nasjonale tegnspråk? Jeg trodde tegnspråk var internasjonalt?»

– «Hvorfor skal man oversette Bibelen til tegnspråk, kan de ikke bare lese Bibelen – døve kan vel lese?»

Her er noen korte svar på disse viktige spørsmålene. Bibelen på tegnspråk er på video (se nederst i artikkelen for nettsider med oversatte tekster til tegnspråk). Tegnspråk er ikke internasjonalt; det finnes over 300 nasjonale tegnspråk. Disse skiller seg fra talespråk(ene) i samme land, både i grammatikk og setningsstruktur, og fordi tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk, i motsetning til talespråk som er auditivt-vokalt. Det gjør at talespråk og tegnspråk skiller seg mye fra hverandre, og derfor er det fullt mulig å kunne for eksempel norsk tegnspråk uten å forstå norsk skriftspråk.

For mange døve er det nasjonale tegnspråket førstespråket og hjertespråket. Derfor er det viktig at bibelen også blir oversatt til tegnspråk, sånn at Guds ord også kan treffe døve på en måte bare hjertespråket kan.

EGNE ERFARINGER: Hege Lønning delte egen-erfarte tips om hva man må ha tenkt på før man starter et nytt prosjekt med oversettelse til tegnspråk.

På denne konferansen var vi flere bidragsytere, som til sammen tegnet opp store deler av det komplekse bildet av oversettelse til tegnspråk. Etter to foredrag hver dag jobbet vi i grupper. Vi hadde blant annet praktiske oppgaver som gav oss en smak av hvor vanskelig det er å oversette noe. Hvordan sikre seg at en ikke lar seg påvirke av majoritetsspråket, og automatisk ta inn ord og uttrykk vi kjenner fra det språket vi er vant til å lese Bibelen på? Og spesifikt for tegnspråk – hvordan uttrykke eller ikke uttrykke følelser i oversettelsene? Hva slags ansiktsuttrykk hadde Abraham da han skulle til å ofre Isak? Det står det ikke noe om i grunnteksten, men i en tegnspråkoversettelse må en ta stilling til slike spørsmål, fordi ansiktet og hele kroppen er med når en beskriver hvordan noe skjer.

Vi hadde også gruppediskusjoner hvor vi prøvde å svare på andre viktige spørsmål, og delte erfaringer fra eget arbeid. Hvordan starter et oversettelsesprosjekt? Hvordan skal de ferdige tekstene gjøres tilgjengelige i etterkant? Hva slags programvare og tekniske hjelpemidler finnes det? Hvordan sikre at kontrollen over og eierskapet til oversettelsesprosjektet sitter i de lokale døvemiljøene, og ikke styres av dem som bidrar med penger til prosjektet? Mange spennende og viktige diskusjoner.

TEGNSPRÅK: Steve Parkhurst fortalte om situasjonen i verden når det gjelder Bibelen på tegnspråk, og delte erfaringer fra arbeidet hans med oversettelse til spansk tegnspråk. FOTO: IEWG

I tillegg til fulle dager med faglig program hadde vi selvfølgelig gode kaffepauser og måltider hvor vi ble kjent og knyttet viktige kontakter. Vi står ikke alene i arbeidet, og vi kan dra nytte av hverandres erfaring og kompetanse inn i et krevende og spennende arbeid. Og jeg drar hjem med utvidet kunnskap og utvidet nettverk, og gleder meg til å jobbe videre inn mot Bibelen på tegnspråk på Madagaskar.

Ønsker du å se eksempler på hvordan Bibelen på tegnspråk kan se ut? Da kan du besøke disse nettstedene:

 

http://www.dovekirken.no/ressurser/ (norsk tegnspråk)

http://www.deafbible.com (over 50 ulike tegnspråk)

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp