Tilbake til nms.no Madagaskarblogg
Meny
Foto: Endre Hilleren Last ned

Et av verdens fattigste land

Madagaskar er rikt på naturressurser. Likevel er innbyggerne blant verdens fattigste. Mens andelen av fattige i verden synker blir stadig flere fattige på Madagaskar. I oktober 2015 ble Madagaskar kåret til verdens femte fattigste land. Det er ingen god nyhet.
Del Facebook Twitter E-post

Landet har en ung og raskt voksende befolkning. Fra 1984 og frem til i dag har befolkningen vokst fra 9 millioner innbyggere til over 23 millioner. 42 prosent av befolkningen er nå under 15 år. Fattigdommen gjør livet svært vanskelig for folk flest. Femti prosent av barna under fem år er underernærte og 65 prosent av befolkningen lider av manglende matvaresikkerhet. Utdanningsnivået i landet er også rammet. 94 prosent av gassiske barn gikk på skole i 2008. I dag får kun 64 prosent skolegang.

En skjør politisk situasjon

Selv om Madagaskar ble en selvstendig republikk i 1960 og formelt sett er et demokrati har nesten alle maktskiftene i landet funnet sted gjennom kupp. Fra 2009 til 2014 var det politiske systemet satt ut av spill etter at borgemesteren i hovedstaden gjennomførte et kupp. Mot slutten av 2013 ble det avholdt valg og Henry Rajaonarimampianina ble valgt til ny president. Mange peker på at Madagaskars forhold til omverdenen ble normalisert gjennom det. Men fortsatt er det mye politisk ustabilitet i landet. I januar 2016 overleverte den afrikanske union (AU) en evaluering av den politiske situasjonen på Madagaskar. Rapporten beskriver den politiske stabiliteten i landet som skjør. Det påpekes at forholdet mellom senat, nasjonalforsamling og andre institusjonene i republikken ikke er avklarte og stabile, selv om det er utarbeidet skriftelige retningslinjer for organiseringen av landets institusjoner (L’Express de Madagascar 13.1. 2016).

Stor avstand

Avstanden mellom folket og den politiske elite ser bare ut til å øke. Det er lov å spørre seg hvorfor dette landet som er så rikt på naturressurser så fattig. Sosialantropolog Marianne Skjortnes sier til Stavanger Aftenblad 27.1.2016 at mange år med politiske uroligheter, dårlig forvaltning og korrupsjon er viktige årsaker til det: –  Maktpersoner har solgt unna naturressurser til egen vinning på det svarte markedet. Dermed har en liten elite nytt godt av dette uten at det har kommet befolkningen til gode.

Tekst: Lise Tørnby, leder av NMS Global

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp