Tilbake til nms.no Madagaskarblogg
Meny
Foto: Lise Tørnby Last ned

Valg av ny kirkeledelse

Den gassisk-lutherske kirken (FLM) avholdt sin 22. generalsynode i Antsirabe fra 5. til 14. september 2016. Over 450 delegater fra kirkens 25 synoder var samlet sammen med ansatte i kirkens prosjekter og byråkrati.
Del Facebook Twitter E-post

Generalsynoden møtes hvert fjerde år. Da avgis blant annet fireårsrapporter og det er valg på de fem øverste lederne i kirken (president, visepresident, generalsekretær, visegeneralsekretær og kirkekasserer). Det velges også nytt KMLS som tilsvarer norsk kirkemøtet. KMSL møtes to ganger årlig og er kirkens øverste organ mellom generalsynodene.

Kirkens tette bånd til landets politiske ledelse ble synliggjort på festgudstjenesten søndag. Da var landets president til stede. Han talte under gudstjenesten, hadde med seg store gaver og det kom frem at avtroppende kirkepresident har hatt og fortsatt vil ha en viktig rolle som rådgiver for landets president.

Valg av ny kirkeledelse under generalsynoden

Tidligere synodepresident i Antananarivo, David Rakotonirina, ble valgt til ny kirkepresident. Sammen med ham ble Octave Benyl valgt som ny visepresident. Randrianirina Dieudonné fikk nok stemmer til å ikle seg tittelen som FLM sin generalsekretær, mens Toromare Mananato til ny visegeneralsekretær. Nåværende kasserer Lahiniriko Jean ble gjenvalgt til sin stilling som kirkens øverste økonom. Han var den eneste av kandidatene som fikk flertall i første valgrunde.

Mistanke om korrupsjon under valget

Gassiske aviser er dessverre kritiske til gjennomføringen av kirkevalget i FLM. Avisen l’Express de Madagascar skriver om presidentvalget at det tok David Rakotonirina fire runder å vinne valget og at det har vært mistanker om korrupsjon knyttet til gjennomføringen av valget. NMS sin tidligere representant på Madagaskar, og nåværende misjonær og generalkonsul Arild Bakke var bedt av kirkeledelsen om å lede valget for å sikre god stander. Han trakk seg etter valget av president og begrunnet det i kampanjene som foregikk under valget knyttet til pengeoverføringer og løfter om penger, samt påvirkning av stemmeberettigede via mobil og møter under valget. I forkant av valget hadde han foreslått å stenge dørene til valget var over, og nekte bruk av mobiltelefoner, men dette ble ikke respektert. Det ble ikke opplyst offentlig om hvorfor Bakke trakk seg til tross for at han skrev et eget brev til valgkomiteen og til ledelsen i FLM. Brevet ble delt ut foran alle i salen, men ingen i salen ba om informasjon om brevet eller om hvorfor Arild Bakke ikke lenger var i «tellekorpset».

NMS sin daværende representant Lise Tørnby og daværende programleder Sven Skjold var til stede under generalsynoden og observerte valgte. De registrerte på valgdagen da presidenten ble valgt, at mange gikk ut mellom valgrundene og pratet sammen. Vi så selv noen komme tilbake med konvolutter, men vi vet ikke om det var penger i konvoluttene. Da det ble bestemt mellom runde tre og runde fire at dørene skulle stenges så vi at folk dyttet hverandre og ville ut. Det ble antydning til «håndgemen». Vi så også hyppig kontakt og kommunikasjon på mobil og at folk møttes og snakket sammen i lokalet. Ryktene sier at en stemme under siste valgrunde for presidenten kostet 2 mill. MGA, hvilket tilsvarer ca. fem til seks tusen norske kroner. Mer enn en god månedslønn på Madagaskar.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp