Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Gunnar Rangøy Last ned

Utvikling av kirken

Den evangelisk lutherske kirken i Kamerun (EELC) er NMS sin partner og det er gjennom den at NMS gjør alt arbeidet sitt i landet. EELC er en landsdekkende kirke med rundt 400.000 medlemmer. Hovedkontoret ligger i Ngaoundere i nord der også de norske misjonærene bor. NMS støtter arbeidet i kirken for at den skal bli mer økonomisk uavhengig og bli en mer robust organisasjon.

Use Your Talents

Use Your Talents går ut på at man skal se hva man har istedenfor å se hva man ikke har. De ressursene man har kan man selv forvalte og utvikle. Denne tankegangen brukes både når kirken skal bli mer selvstendig økonomisk og som diakonalt arbeid i menighetene og i samfunnet. Mennesker får opplæring i å se sin egen situasjon med nye øyne og får hjelp til å tenke nytt om de talentene og ressursene de har.

Likestilling

I Kamerun er ikke likestilling mellom kjønnene kommet like langt som i Norge. Kirken jobber for å endre dette både internt og i samfunnet ellers. Vold mot kvinner er et stort problem og blir i mange tilfeller sett på som det normale, noe det vil fortsette å være helt til man begynner å snakke om det og sette det på dagsorden. Det arbeides også med å gi kvinner muligheten til å være med å bestemme i større grad enn før. Dette handler om å bygge opp selvtillit og å bygge ned fordommer om hva kvinner kan og ikke kan gjøre.

Ledertrening og forvaltning

Skal kirken være bærekraftig, være et godt vitne og en dag stå helt på egne ben trengs gode ledere og forvaltere i hele organisasjonen. Ledertrening er viktig ikke bare for de øverste lederne på nasjonalt nivå, men også for prestene og evangelistene ute i landsbyene. Lønningene i kirken er i stor grad basert på ofringene på gudstjenesten noe som ofte ikke strekker til. Dette gjelder særlig ute i landsbyene. Det jobbes nå med å finne mer rettferdige måter å fordele lønn på og man prøver å finne andre løsninger for at selv pastorene ute i distriktene kan få råd til å sende barna sine på skole.

Se alle innlegg om utvikling av kirken i Kamerun.Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp