Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Last ned

Helse

Behandling og hjelp ved sykdom støttes bare unntaksvis av det offentlige i Kamerun. Barnevaksiner, AIDS-medisiner og kostnader i forbindelse med svangerskap og fødsel støttes helt eller delvis, men for andre behandlinger er det opp til hver enkelt å dekke.

Fosterhjemsordning for foreldreløse barn

Omkring 2000 var Kamerun et av mange land i Afrika som var hardt rammet av AIDS-epidemien. Aids omtales fremdeles som århundrets sykdom, men med mer informasjon og smitte og bedre tilgang på behandling er situasjonen nå mer under kontroll. Dette er blant annet takket være arbeidet til kirken og NMS. Epidemien har likevel etterlatt seg mange foreldreløse uten så gode fremtidsutsikter. NMS og kirken har hjulpet over 150 barn med å finne fosterhjem, dekke skole og helsetjenester.

Fond til behandling av fattige pasienter

Ikke alle har råd til å bli syke og ikke alle som er syke komme til sykehuset med en gang. Mange søker først hjelp hos medisinmenn og kloke koner, og bruker det de har av penger på dette. Når de endelig kommer til sykehuset har de gjerne brukt opp alt de har. Sykehusfondet hjelper til med å dekke hele eller deler av regningen for disse.

Sosialtjenesten på sykehuset i Ngaoundere

Både behandling og opphold på sykehuset koster penger. Her er det ikke servering, det er lagt opp til at den syke har noen med seg som kan skaffe og lage mat. De som ikke har nok penger til mat får hjelp fra matlageret. Dette er det sosialarbeideren og sykehusprestene som organiserer. De gir også sjelesorg, ber for de syke og følger dem opp, særlig de som kommer alene uten venner eller familie.

Leprakolonien Foubarka

NMS støtter også den tidligere spedalskekolonien Foubarka. Den ble bygget for 70 år siden og hadde på det meste 300 pasienter. I dag er det mindre enn 20 igjen som får hjelp til mat og husly. Lepra er ikke utryddet i Kamerun, senteret tar ikke inn nye beboere. De som blir eller er spedalske i dag får behandling der de bor og samles ikke lenger i klinikker som Foubarka. De som bor her nå er ferdigbehandlet for sin lepra, men på grunn av handikap og behov for medisinsk oppfølging er det bestemt at de skal få fortsette å bo på dette senteret livet ut.

Se alle innlegg om helse i Kamerun.Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp