Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Øyvind Rangøy Last ned

Evangelisering

Vi startet vårt engasjement i Kamerun i 1925 som et resultat av en større visjon om å bygge et bibelbelte på tvers av Afrika for å demme opp for den økende muslimske innflytelsen fra nord. Nå, tre generasjoner senere tilhører halvparten av befolkningen i Kamerun et kristent kirkesamfunn. Vårt bidrag består bl.a. i dannelsen av en landsdekkende luthersk kirke med ca. 400.000 medlemmer. Denne kirken er fremdeles vår samarbeidspartner i landet og står for det meste av evangeliseringsarbeidet selv.

Preste- og bibelskoler

Kirken trenger de gode prester, dyktige ledere og engasjerte evangelister som kan være plogspisser i evangeliseringsarbeidet. Mange distrikter mangler prester og evangelister. Derfor driver EELC og NMS presteskole og bibelskoler i Kamerun.

Presteskolen i Meiganga gir en bachelorgrad i teologi etter fire år. Instituttet har også et program med fokus på relasjoner mellom kristne og muslimer.

Bibelskolen på Meng gir både en toårig katekistutdanning og en ettårig evangelistutdanning. Dette gjør studentene rustet til å ta ansvar for gudstjeneste, dåpsopplæring og konfirmasjonsundervisning i landsbyene de tilhører.

I Tcholiré har kirken en bibelskole for blinde der elevene får undervisning i punktskriftalfabetet, praktisk arbeid og bibelfag i tillegg til lese- og skrivetrening.

Motorsykler til evangelister

På landsbygda er kan både kollektivtransport og kjørbare veier være mangelvare. Derfor er ofte motorsykkel det beste alternativet for evangelister å komme seg rundt til de ulike landsbyene. NMS støtter innkjøp at motorsykler til evangeliseringsdepartementet i kirka.

Søndagsskole

NMS støtter avdelingen i kirka som driver søndagsskolearbeid. Her blir det blant annet laget litteratur og materiell til bruk for søndagsskolene i hele landet.

Radioarbeid

Radiostasjonen Sawtu Linjila (Evangeliets røst) sender kristne program til fulanere og fulanitalende folk i Vest- og Sentral-Afrika. Stasjonen gikk på luften i 1966, og formidler nå også program på andre lokale språk som samba, gbaya, mboum og dii.
Sendingene spres fra 11 ulike FM-stasjoner i Kamerun, Tchad og Den sentralafrikanske republikk, i tillegg til Trans World Radio i Sør-Afrika. Om lag 40 prosent av programmene er forkynnende, og resten er folkeopplysning som for eksempel helse og jordbruk.

Annet arbeid

NMS er også med på å støtte ungdoms- og kvinnearbeidet i kirka, bygging av kirketak, evangeliseringsdepartementet og kirkens bibelskoler.

Se alle innlegg om evangelisering i Kamerun.Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp