Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Djouldé Jean-Marc Last ned

På vei mot en ny modell for konflikthåndtering?

Kirken i Kamerun ønsker å gjøre arbeidet med konflikthåndtering og -forebygging til en del av kirkestrukturen og opprette fredskomiteer på ulike nivåer.
Del Facebook Twitter E-post

Den 17. – 19. desember var 25 deltakere fra EELC samlet i Ngaoundéré for å lære om konfliktanalyse, verdien av mangfold og for å diskutere hvordan kirken kan begynne å jobbe mer aktivt med konflikthåndtering, konfliktforebygging og fredsarbeid.

Presten Djouldé Jean-Marc koordinerer prosjektarbeidet lokalt og er medlem av prosjektets internasjonale team

Workshopen skjedde i regi av Conflict Awareness prosjektet (CAP) som jobber i Kamerun, Etiopia og Madagaskar. Egentlig skulle undertegnede og en konsulent vært med på workshopen. I stedet for å være fysisk til stede, laget vi et digitalt program med videoer, power point, animasjoner og printet materiale om temaet konfliktanalyse. Imellom de digitale presentasjonene organiserte den lokale CAP koordinatoren, presten Djouldé Jean Marc, ulike gruppearbeid. Vi fikk mye skryt av materialet som nå skal brukes i alle synoder og håper de kommer til å bruke kurset til å gjøre ulike typer konfliktanalyse i sine egne kontekster.

Workshopen ble offisielt åpnet av Mgr. Telesam Adolphe, assisterende nasjonalbiskop, representant for den nasjonale biskopen. Under sin tale erkjente han tilstedeværelsen av konflikter i menneskers hverdag og snakket om viktigheten av denne workshopen og inviterte deretter alle deltakerne til å være oppmerksomme og involvert i fremdriften av arbeidet.

Dag nummer 2 handlet om temaet ‘Verdien av mangfold’ fordi det hadde blitt så godt mottatt i et radioprogram som også hadde blitt gjort in regi av CAP. Konflikter innad i EELC ble diskutert i et bibelsk perspektiv. Forholdet mellom politikk og Kameruns etniske mangfold ble diskutert og knyttet til religiøse institusjoner. Dette møtte stor interesse.

Representanten for den nasjonale biskopen, Mgr. Telesam Adolphe, intervjues om arbeidet med konflikthåndtering i kirken

Deltakerne likte temaet ‘Verdien av mangfold’ så godt at de foreslår at dette skal bli ett av undervisningstemaene på generalsynoden i mai i år.

Av alle tre kirkene, har Conflict Awareness prosjektet blitt best mottatt i Kamerun. Kirken har allerede utarbeidet et utkast til strategi om hvordan de ønsker å jobbe med konfliktbevissthet (forebygging og håndtering av konflikter og fred og forsoning). Dette innebærer opprettelsen av fredskomiteer i hver region og et kontor på nasjonalt nivå. Dette må så anerkjennes administrativt og juridisk. Planen er å iverksette en desentralisert modell for konflikthåndtering.

 

Foto: Rev Djouldé Jean-Marc

Tekst: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp