Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Ole Henrik Kalviknes Last ned

Kirken når stadig lenger med sin satsing på miljø

Kirken i Kamerun har i flere år jobbet med miljø. Målet er å utruste samfunn for å bedre møte klimaendringene og redusere vår egen innvirkning på miljøet.
Del Facebook Twitter E-post

Det jobbes med å endre holdninger og praksis på alle nivåer; fra staten til de minste og mest avsidesliggende landsbyene.

Lobbyvirksomhet mot myndighetene

I 2018 var både nasjonal biskop og generalsekretæren i kirken med til hovedstaden for å snakke med representanter i miljø og skogvernministeriene. De var særlig interesserte i arbeidet
kirken har gjort med å lære opp landsbyer til å bruke mer vedbesparende ovner. Ett av målene er å få anerkjent kirken som en aktør innen miljøarbeid, for blant annet å sikre finansiering etter at Norad støtten fases ut. Staten støtter allerede arbeidet med at de bidrar med ekspertise når kirken holder foredrag og kampanjer rundt forbi.

Utrusting av lokalsamfunn

Kirken lærer opp lokalsamfunn i hvordan de kan organisere seg for å kjempe sammen. Hvilke rettigheter har de når det gjelder bevaring av naturressurser, og hvordan kan de utnytte de
ressursene de har på en bedre måte? Sand og tømmer er typiske ressurser som blir utvunnet av kommersielle aktører som bare tar seg til rette. Dette er med på å ødelegge livsgrunnlaget for lokalsamfunnet og uten nettverk, kontakter eller kunnskap, er det ikke lett å protestere. Mange har fått undervisning i hvordan de kan lage ovner som ikke bruker like mye ved som de
tradisjonelle metodene for matlaging. Noen av kursdeltagerne produserer nå ovner selv og videreutvikler det de har lært. Motivasjonen i første omgang er neppe å redde kloden fra
klimaendringer, men det gir faktisk en inntekt som gjør at de kan sende ungene sine på skolen. Det gir håp for at flere skal ta i bruk vedbesparende ovner og at presset på skogen reduseres.

Skaperverketsdag i kirken

For å nå ut til alle menigheter i hele landet og vise at miljø er høyt på dagsorden, er det vedtatt en årlig «miljøsøndag». Skaperverketsdag , som den kalles, skal feires siste søndag i september hvert år og det jobbes nå med å få vedtatt en offisiell liturgi som skal brukes denne dagen. 29. september 2019 var første gang miljø var tema i prekenen på alle
gudstjenestene i de rundt 1500 menighetene i kirken.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp