Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Lars Hana Last ned

Hver kristen, ett tre

I Nord-Kamerun kjennes klimaendringene på kroppen i større grad enn i Norge. En stor del av befolkningen er avhengige av det åkerlappen deres produserer for å få endene til å møtes. Når nå presset på dyrkbar jord øker og det ser ut til at regntiden blir kortere får det følger for veldig mange mennesker. Kirken har tatt tak i dette problemet og jobber for å stoppe og reversere den negative utviklingen. Et av målene er at hver kristen skal plante og ta vare på hvert sitt tre.
Del Facebook Twitter E-post

Informasjonsarbeid

Problemene befolkningen står overfor skyldes i stor grad mangel på kunnskap. Det holdes derfor informasjonsmøter rundt om i landsbyene for å forklare hvorfor regnet ikke kommer og jorda ikke produserer som før. Målet er at hver landsby skal forstå hvilke praksiser som skader miljøet og selv velge ut og sette i verk løsninger som skal hjelpe befolkningen. Kirken setter ikke i gang et stort arbeid hvis ikke lokalbefolkningen og de lokale lederne er med på laget og drar lasset.

Myndigheter og ledere med på laget

Kirken har fått oppmerksomhet for sitt engasjement og myndighetene er nå med å støtte arbeidet. Fagpersoner fra miljøverndepartementet er nå med når det holdes informasjonsmøter i landsbyene. Kirken har også fått et godt samarbeid med lokale autoriteter og de tradisjonelle muslimske kongene i områdene der de har startet arbeidet. I en landsby har til og med kongen donert et landområde til kirken til bruk til treplanting.

Vedbesparende ovner

Tradisjonelt lager man et ildsted med tre stener som man setter gryta på og fyrer med ved eller kull. Med åpen ild som dette er det stor fare for brannskader for voksne og barn. Det blir også mye røyk som er et stort helseproblem for de som inhalerer den dag ut og dag inn. De ovnene som man har begynt å lære folk opp til å lage har mye bedre forbrenning og holder bedre på varmen. Dermed trengs bare halvparten så mye ved, røyken er mye renere (hvis ovnen er laget skikkelig er røyken gjennomsiktig) og det går raskere å lage mat slik at kvinnene kan bruke tiden på andre ting. Ovnene lages av materialer som alle kan få tak i: strå, kubæsj, termittuer og vann. Så det trengs ingen eksperter eller importert utstyr for å lage og vedlikeholde dem.

Nye løsninger

Kirken ser også på andre måter å redusere de negative effektene av klimaendringene på. For eksempel ulike vanningsanlegg for åkrene og om det er andre avlinger som er bedre tilpasset kortere regntid. Introduksjon av solceller er også noe som undersøkes, men det er foreløpig for avansert og kostbart for at landsbyene kan ta det i bruk i stor skala.

Kirken har opprettet en facebookside med oppdatert informasjon om arbeidet.

Miljøprosjektet i Kamerun

  • Kirken i Kamerun, EELC, startet i 2015 et prosjekt for å hindre ørkenspredning i landet og endre holdningene til befolkningen.
  • Målet er å mobilisere lokalbefolkningen til i fellesskap å finne løsninger på de utfordringene klimaendringene gir og ansvarliggjøre myndighetene.
  • Blant aktivitetene er:
    • treplanting og skogbevaring.
    • opplæring i å bygge vedbesparende ovner.
    • undervisning i hva klimaendringene er, konsekvenser og mulige løsninger.

Les mer om arbeidet NMS støtter innen miljø i Kamerun

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp