Støtt døvearbeidet på Madagaskar Vil du bryte stillheten?

Foto: Dag Rune Sameien. Last ned
Gi en gave

For et barn født på Madagaskar kan det å være døv eller hørselshemmet føre til isolasjon, ikke bare fra samfunnet, men også fra sin egen familie.

Å bli født inn i fattigdom har konsekvenser for mer enn økonomi. På Madagaskar finnes det landsbyer dere hele alderstrinn har unaturlig mange hørselshemmede. Ofte kan det skyldes at mødrene gikk gravide da en epidemi med røde hunder eller meslinger herjet landsbyen. Dette er sykdommer vi vaksineres mot i Norge. I lavinntektsland som Madagaskar kunne faktisk hørselshemninger og døvhet for barn under 15 år vært unngått for hele tre av fire barn. 

Norske myndigheters støtte til kirkens døvearbeid på Madagaskar ble av ulike grunner faset ut i 2016, og gassiske myndigheter dekker i dag kun noen av lærerlønningene ved skolene for døve og hørselshemmede. NMS har støttet døvearbeidet på øya i snart 70 år og har satt seg som mål å øke støtten i 2017 slik at barn kan beholde tegnspråkmiljø med jevnaldrende, og slik at kirkens kompetanse innen døvearbeid kan komme flere barn til gode.

Sammen med Den gassisk-lutherske kirke kan du kan gi døve og hørselshemmede barn på Madagaskar HÅP FOR FRAMTIDEN.

550 kr gir foreldre til barn med hørselshemninger opplæring i tegnspråk slik at de kan snakke sammen.

950 kr gir ett barn med hørselshemninger tilpasset skolegang i ett helt år.

5600 kr gir ett barn høreapparat.

13600 kr gir en lærer spesialutdannelse til å undervise døve og hørselshemmede.

Jeg vil gi en gave

Jeg vil gi til døvearbeidet på Madagaskar

Du kan også alltid bruke bankkonto 8220 02 85057. Merk innbetalingen med 172 706. 

Vi tror at for Gud finnes det ingen forskjell på menneskers verdi.
Derfor kjemper vi for alles rett til skolegang.

Urettferdighet går ikke over av seg selv.

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp