Meny

Seksjonsleder Diakoni

NMS søker en ny seksjonsleder som skal være med på å virkeliggjøre visjonen om en levende kirke over hele jorden. Vi vil dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.

Det globale arbeidet i NMS er fordelt på 4 ulike seksjoner. Seksjon Diakoni har fokus på fattigdomsbekjempelse ut fra et rettighetsperspektiv. Arbeidet er basert på tenkningen om at alle har talenter og ressurser som kan tas i bruk umiddelbart (Use Your Talents). Arbeidet er prosjektbasert. Prosjekter med denne tematikken foregår i alle land der NMS har partnere.

Lederoppgavene består blant annet av:

 • Strategisk ledelse av seksjonens arbeid
 •  Vurdering av prosjektsøknader, oppfølging, evalueringer
 • Budsjettarbeid
 • Personalarbeid
 • Delta i avdelingens ledermøter

Ha et regionalt ansvar for Asia:

 • Ha hovedansvaret for kontakten med lederne hos partnerne
 • Delta på partnermøter
 • Ha kontakt med landansvarlige i regionen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne med utviklingsstudier/diakoni/misjon i fagkretsen
 • Ledererfaring
 • Økonomiforståelse
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring fra arbeid i internasjonal sammenheng
 • Kultursensitiv
 • Høy kunnskap om diakoni og fattigdomsbekjempelse
 • Strategiske og analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • God formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Søkere må kunne identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ønsket oppstart: Snarest

Stillingen er i 100% og arbeidssted vil være i Stavanger. En del reising må påregnes. Lønn etter NMS’ lønnsregulativ.

Spørsmål kan rettes til Global leder Anne Karin Kristensen på tlf 40406002 eller e-post annek@nms.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester (returneres ikke) sendes til personalseksjonen på e-post til: janl@nms.no.

Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer i sladdet versjon.

Forenklet søkerliste vil være offentlig, og utvidet søkerliste vil være offentlig for andre søkere. Dersom du ønsker å være unntatt dette, bes du om å gi beskjed om det når du søker.

Søknadsfrist: 20. mars 2020

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp