Meny

Rådgiver med nestlederfunksjon i NMS Menighet

Er du opptatt av å dele troen på Jesus? Vil du gjerne se menigheter i Norge og andre steder i verden vokse? Liker du å ta lederansvar?

Seksjon Menighet er en av fire seksjoner i NMS Global. Seksjonen har ansvar for menighetsutvikling, evangelisering og menighetsdiakoni i NMS. NMS sin strategi fokuserer på å utvikle misjonale menigheter, og å bruke talenter og ressurser som finnes i lokalsamfunnet. Vi henter inspirasjon fra våre samarbeidskirker verden over og bruker erfaringer i møte med andre kirker. Seksjon Menighet har utarbeidet fire kjennetegn for integrert trosliv som vi ønsker å leve etter. Vi tenker misjon starter med eget trosliv. Seksjonen jobber for at menigheter utruster og sender ut disipler. Vi vil bidra til at nye menigheter blir plantet i Norge og i andre land.

Vår nåværende rådgiver har gått over i ny stilling i organisasjonen, og vi er på jakt etter hennes etterfølger.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Bistå seksjonsleder i å utvikle, forme, kvalitetssikre og lede arbeidet i seksjonen Menighet, med fokus på diakoni i menighetsutvikling, misjonale menigheter, evangelisering og menighetsplanting
 • Delegert ansvar for å følge opp 2 av våre 4 samarbeidskirker i Europa, i England, Estland, Frankrike eller Norge
  • Ha delegert personalansvar (for det meste i Europa)
  • Følge opp seksjonens handlingsplan i disse landene, og være medansvarlig for det i hele NMS sin virksomhet
 • Sondere for nye prosjekter og muligheter, primært i de to samarbeidskirkene, sekundært i resten av NMS sin virksomhet
 • Være aktivt med å utforme seksjonens handlingsplan/tiltaksplan
 • Bidra til utveksling av kunnskap og erfaring mellom samarbeidskirker og NMS
 • Bidra til stadig å videreutvikle seksjonen
 • Bidra aktivt inn i NMS Global sitt strategiske arbeid med ny misjonsforståelse og ny misjonærrolle

Konkrete arbeidsoppgaver i tillegg:

 • Ha hovedansvar for å følge opp partnerrelasjonen til NMS sine samarbeidspartnere i to av landene i Europa
 •  Oppfølging av enkelte prosjekter også utenfor de to landene i Europa.
 • Delta i den offentlige samtalen om misjon
 • Jobbe tett med relevante fagmiljø i den verdensvide kirke som LWF, KV Lausanne bevegelsen og lignende
 • Bidra til kontinuerlig videreutvikling og nytenkning i seksjonen, så vel som i avdelingen og resten av organisasjonen
 • Kunne tre inn i seksjonsleders ansvar i hans fravær

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende på fagfelt som teologi eller diakoni (realkompetanse kan kompensere for manglende utdannelse)
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med fagfeltene misjon og diakoni
 •  Erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel
 • God kjennskap til og motivasjon for å knytte tette bånd til Den norske kirke
 • Ledererfaring (leder og/eller nestledernivå), med personal- og økonomiansvar
 • Evne til å tenke strategisk og overordnet
 • Ønske og vilje til å bidra til å fornye NMS sin misjonsforståelse og praksis
 • Arbeidserfaring fra andre land og kulturer
 • God på relasjonsbygging
 • God formuleringsevne både skriftlig og muntlig
 • Gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Fordel med ferdigheter i fransk
 • Må kunne jobbe tett med og være med å utvikle en god relasjon til Den norske kirke

Søkere må kunne identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Oppstart: Så snart som mulig

Arbeidssted: Stavanger

En del reising må påregnes.

Lønn etter NMS’ lønnsregulativ.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Sven E. Skjold, leder seksjon Menighet i NMS Global, 944 34 288.

Søknadsskjema med CV, vitnemål og attester (returneres ikke) sendes på e-post til: sigruns@nms.no, eller per vanlig post til:
Det Norske Misjonsselskap v/ Personalseksjonen
Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger.

NB: Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer pr post, eller i sladdet versjon.

Forenklet søkerliste vil være offentlig, og utvidet søkerliste vil være offentlig for andre søkere. Dersom du ønsker å være unntatt dette, bes du om å gi beskjed om det når du søker.

Søknadsfrist:  20.5.2019.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp