Meny

Ledig vikariat som redaksjonsleder i MT Misjonstidende

Misjonstidende er NMS (Det Norske Misjonsselskap) sitt magasin. Det er gratis og kommer ut i 6 utgaver pr. år + årbok, og trykkes i 19 000 eksemplarer. Se www.misjonstidende.no.

Arbeidsoppgaver:

 • allsidig journalistisk arbeid og ideutvikling
 • intervjuer og fotografering
 • tekstredigering og korrekturlesning
 • ha det praktiske ansvaret for utgivelser
 • lede redaksjonsmøter
 • bidra med ideer rundt layout i samarbeid med grafisk designer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • journalistisk utdannelse/erfaring
 • administrative evner
 • gode samarbeidsevner
 • lærevillig og initiativrik
 • arbeidsom og fleksibel

Det er en forutsetning at søker deler NMS’ grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges.

Stillingsstørrelse: 100 %.

Tiltredelse 1. august 2019. Litt overlapping kan være aktuelt i juni. Vikariatet går ut 31. desember 2020, men det er likevel mulighet for forlengelse dersom permisjonen utvides.

Arbeidssted: Stavanger

Lønn etter NMS sitt regulativ.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunikasjonsleder Eivind Hauglid telefon 40 40 60 26.

Søknad med CV, vitnemål og attester (returneres ikke) sendes på e-post til: sks@nms.no, eller per vanlig post til: Det Norske Misjonsselskap v/ Personalseksjonen, Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger.

NB: Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer pr post, eller i sladdet versjon. Forenklet søkerliste vil være offentlig, og utvidet søkerliste vil være offentlig for andre søkere. Dersom du ønsker å være unntatt dette, bes du om å gi beskjed om det når du søker.

Søknadsfrist: 29. mars 2019

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp