Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i NMS.

Frivillighetskoordinator

Frivilligheten står sentralt i NMS. Vi ønsker å ta frivillighetsressursen enda mer i bruk og gi en god oppfølging av frivillige, både i Norge og i utlandet. For utvikling, systematisering og oppfølging av frivillighetsarbeidet oppretter vi derfor en ny stilling for koordinering av dette arbeidet.

Les mer

Leksehjelp til Madagaskar

Fra august 2017 blir det 2 norske skolebarn i Antananarivo. Disse barna går på internasjonal skole. Det er behov for en norsk leksehjelp i forhold til kompletterende undervisning, oppfølging av Globalskolen og tilretteleggelse av fritidsaktiviteter (SFO).

Les mer

Volontør

Vil du jobbe frivillig i utlandet? NMS har bruk for volontører i mange av landene vi jobber i.

Les mer

Vil du bli misjonær?

Hvordan vi jobber

Vil du lære mer om hvordan vi bekjemper urettferdighet, deler troen på Jesus og utrydder fattigdom?

Les mer

Hvem vi er

Menneskers møte med Guds kjærlighet skaper forandring i enkeltmennesker, menigheter og samfunn. Sammen kan vi forandre verden.

Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp