Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i NMS.

Barne- og ungdomsarbeider i NMS U Region Trøndelag

NMS U ønsker å se unge disipler i hele verden. Vi driver leir og ledertrening, student- og familiearbeid, samt besøk i menigheter, klubber og kor. For tiden er vi på jakt etter en trivelig, dyktig og engasjert person som har lyst å jobbe fra NMS U sitt kontor i Trøndelag.

Les mer

Misjonær i Thailand - Lærer i teologi

NMS ønsker en misjonær med teologisk utdannelse som kan undervise på kirkens teologiske seminar og koordinere NMS sitt bidrag i en desentralisert disippel- og lekmannsopplæring.

Les mer

Misjonær i Thailand - Rådgiver i fattigdomsbekjempelse og diakoni

NMS ønsker en misjonær med utdannelse innenfor diakoni som kan følge opp NMS sine samarbeidsprosjekter i Bangkok; Immanuel Daghjem, Lovsangshjemmet og Nådehjemmet.

Les mer

Volontør

Vil du jobbe frivillig i utlandet? NMS har bruk for volontører i mange av landene vi jobber i.

Les mer

Vil du bli misjonær?

Hvordan vi jobber

Vil du lære mer om hvordan vi bekjemper urettferdighet, deler troen på Jesus og utrydder fattigdom?

Les mer

Hvem vi er

Menneskers møte med Guds kjærlighet skaper forandring i enkeltmennesker, menigheter og samfunn. Sammen kan vi forandre verden.

Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp