Gi en gave
Meny

Vil bygge fellesskap

Foto: Helene Reite Uglem & Marit Mjølsneset Last ned
– Vi må erkjenne at i både kirke og misjon når vi i liten grad unge og unge voksne. Dette er en kjempeutfordring, og derfor satser vi på å gjøre noe med den. Det er spennende!
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Rolf Arne Tjøstheim, menighetsrådgiver i NMS, har ingen planer om å gi opp arbeidet.
– I menighetene er vi nå flinke på trosopplæring. Vi har funnet en måte å nå barn på. Men etter konfirmasjonstiden er situasjonen en helt annen. I slutten av tenårene hekter de fleste ungdommene seg av menigheten av ulike årsaker. Vi ønsker å hekte dem på igjen til et godt, kristent ungdomsmiljø, og vi ser at det virker flere steder, sier Tjøstheim.

LOKALE FELLESSKAP
– Vi vil bygge fellesskap. Derfor satser NMS på planting av menigheter og videreutvikling av menigheter i Den norske kirke. Hensikten er altså å styrke de lokale fellesskapene. De må gjøres robuste og åpne for å inkludere nye mennesker. I NMS har vi en stolt historie med fokus på nettopp å bygge fellesskap gjennom foreninger og smågrupper. Disse har i stor grad betydd mye for det lokale menighetsarbeidet i Norge. Men nå er kanskje tiden inne for å samle troppene og enda tydeligere bygge opp under den lokale menighetens fellesskap, sier han.

FLERE NYE FELLESSKAP
I Tromsø har NMS vært en pådriver og medvandrer i prosessen mot en egen internasjonal menighet, slik organisasjonen også har vært det mange andre steder. Det er 1200 utenlandsstudenter på universitetet i Tromsø og stor arbeidsinnvandring fra mange land. Første gang Rolf Arne Tjøstheim var i byen og snakket med Domkirkemenigheten om dette var i 2013. I 2018 er resultatet en egen internasjonal menighet som møtes i Domkirken to søndager i måneden i første omgang. En gledelig bivirkning er at dette også har hatt positive ringvirkninger for den vanlige gudstjenesten søndag formiddag i Domkirken. I Spikkestad utenfor Drammen er det også en ny menighet, eller nytt kirkelig nærvær som det blir kalt. Der har en satset både på barn og unge, samt å være en menighet også for mennesker fra andre kulturer. Og i Bodø er det planer om en ungdomsmenighet for hele byen, Rønvik menighet. Det samme gjelder Stavanger, der Ukirke er i gang. Dessuten kan vi nevne Stokkalandsmarka menighet på Jæren, som er en områdemenighet i Ogna sokn.

MENIGHETSUTVIKLING
NMS skiller ikke mellom misjon i Norge og i andre land. På samme måte som vi har samarbeidskirker rundt om i verden, er Den norske kirke hovedsamarbeidskirke i Norge. NMS sin visjon er å bygge «en levende kirke over hele jorden».
– For å nå dette hovedmålet satser vi spesielt på å utvikle menigheter, sier Tjøstheim videre. Utviklingsarbeidet er alltid ønsket av den enkelte menighet, og noen ganger utkrystalliseres også et ønske om en ny menighet. NMS har derfor vært med på å starte et tjuetalls menigheter her i landet, over nesten 20 år. Dette har ført til opprettelse av flere nye sokn, nye områdemenigheter (som er gudstjenestefeirende fellesskap) i et sokn, kategoriale menigheter i eller utenfor et sokn. Kategoriale menigheter er i praksis menigheter eller fellesskap som har en tydelig målgruppe, som barnefamilier, ungdom, unge voksne eller den internasjonale eller flerkulturelle delen av befolkningen i et område. Alt knyttes opp til den eller de eksisterende, lokale soknemenighetene.

MENIGHETSPLANTING
– I Europa satser vi også på såkalt menighetsplanting på samme måte som vi har gjort i Norge, forteller han videre.
– I Estland har vi vært med på å starte opp menigheter i den lutherske kirken i landet på to steder. Da begynte vi helt fra bunnen av, fra null medlemmer ved den spede starten til velfungerende menigheter noen år etterpå. I Europa er vi også involvert blant annet i England og i Frankrike.

NETTVERK
– Årlig inviterer NMS til nettverkssamling for menighetsplantinger og menigheter vi har relasjon til, forteller Tjøstheim videre. Han sier at her blir NMS sitt menighetsnettverk i Norge koblet sammen med NMS sine partnerkirker i Europa. Når det gjelder menighetsutvikling er det også ting på gang. NMS bruker menighetsutviklingskurset «FOKUS – vekst i lokalmenigheten» som et redskap. Det er et kurs som Senter for menighetsutvikling ved VID Stavanger står for. Kurset omhandler fem hovedtema: Motivasjon for vekst, Kultur for vekst, Strategi for vekst, Medarbeidere i Guds misjon og Om å lede i vekst.

———————————————————————-

Misjonstidende 6-2018 hadde «Jesus – midt i byen» som tema. Les hele bladet her: Misjonstidende nr 6-2018
Vil du abonnere og få bladet gratis i postkassen? Send en SMS med tekst «NMS MT» til 2490, eller en mail til infosenter@nms.no

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp