Gi en gave
Meny

Vi er her og Gud er her

Foto: Rolf Arne Tjøstheim Last ned
Søndag 27. mai var det vigsling av Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter. Huset var fylt til randen av festpyntede i alle aldre. Barnekor og voksenkor akkompagnert av kirkemusikker på flunkende nytt orgel og assistanse av blåsere og pauker, ledet den store flokken i salmesang og liturgi.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Med «Kirkens grunnvold ene» som ramme, ble skriftsteder lest som seg hør og bør ved vigslingen av en kirke. Mange forskjellig stemmer leste og blant dem var det to så å si «usynlige» stemmer, men kanskje klarere enn de andre og de var fra barnemunn. Nesten ingen så dem, for de var ikke høye nok for lesepulten. Men de ble en påminnelse om alt det flotte barnearbeidet som er vokst frem i Spikkestad gjennom snart fir år med menighetsplanting. Gudstjenestefeiring med barn som viktig målgruppe og aktører viste igjen, langt inn i denne høytidelige vigslingsgudstjenesten.

Takk til NMS
Men ingen vigsling uten biskop, prost, prester og andre kirkelige ansatte. Her var de alle, og mange hadde sin del i liturgi og tekstlesning eller andre oppgaver. Biskop, Per Arne Dahl, startet med å takke alle og mange ved navn.  Blant rekken av enkeltpersoner og forskjellige aktører ble også NMS (Det Norske Misjonsselskap) nevnt. Sammen med menighetsrådet i Røyken og bispedømmerådet har vi vært initiativtakere til menighetsplanteprosjektet i Spikkestad de siste 4 årene.

«Nå er vi her»
Nå er vi her. Og Gud er her. Det er rammen om alle gudstjenester. Det er poenget med et kirkebygg, at VI og GUD møtes. Vi er her samtidig og møter hverandre. I sin korte men humørfylte og innholdsfylte tale kom biskopen inn på Stein Mahren sitt dikt: «Vi reiste en gang katedralene» hvor det står videre: «… ikke for å fange mennesker, men for å holde våre liv fast i overskridelsens gåte.» Biskopen avsluttet med oppfordringen om å tro på Gud og elske vår neste som oss selv. Han sammenlignet denne trefoldigheten med den best fungerende døren han har hjemme hos selv seg selv. En dør med tre hengsler. Slik er det med den som elsker Gud og sin neste som seg selv. Det beste utgangspunkt for tjeneste for andre er at vi har det godt med Gud og oss selv.

Aktiviteter hele uken
Prost Ellen Martha Blaasvær konkluderte vigslingsgudstjenesten med å si at nå er Teglen rett vigslet med skriftlesning og bønn.
Dermed er det klart for en kirke med aktivt bruk nær sagt alle dager i uken. Den vil huse bl.a. Sprell Levende gudstjenester, trosopplæring, leksehjelpsgruppe (4.-7. tinn), Fin Fredag (barn 3.-7. trinn), Formiddagstreff og Tirsdagskveld (for flyktninger/innvandrere). Samtidig vil andre aktører i lokalmiljøet som f. eks. kulturskolen kunne benytte seg av lokalitetene i Spikkestad kirke og kultursenter.

Tekst: Rolf Arne Tjøstheim

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp