Gi en gave
Meny

Ungdomsfokus i England

Last ned
Carlisle bispedømme har de siste 50 årene hatt en dramatisk nedgang i ungdom som kommer og er «med» i kirken. I 2010 hadde bispedømmet kun 235 av totalt 44 000 ungdommer i fylket som var innom kirken en gang i måneden eller oftere. Noe måtte gjøres! Slik startet ungdomsnettverksmenighetene.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

De fleste ungdommer er fjerde- eller femtegenerasjons kirkefremmede. De aller fleste kjenner ingen kristne og har ingen som ber for dem ved navn.

 

«Bibelanalfabeter»

Når vi snakker med ungdom ser vi at de er mer eller mindre totalt «bibelanalfabeter». De har aldri hørt om David og Goliat, Jona, Noa, osv. Det er derfor den innvendingen mot Europa-/Englandsmisjon vi oftest hører: «De har jo allerede hørt evangeliet og blitt kristne», rett og slett er feil. Denne generasjonen har faktisk ikke hørt det!

 

Fellessatsing

Disse resultatene gjorde at bipedømmet bestemte seg for en fellessatsing på ungdomsnettverksmenigheter som skulle fungere på prostinivå. Man ville slutte å forvente at ungdom kom inn til kirken og ble med på kirkens opplegg på kirkens premisser, men heller gå ut hvor ungdom er og skape noe sammen med dem som de selv passer inn i.

 

Cells, Congregations og Celebrations

Disse menigehtene skulle ha en fellesmodell der de jobber med tre «C»er: Cells, Congregations og Celebrations. Dette går ut på å bygge opp disippelgjørende cellegrupper i sogn, skoler, fotballbaner, skateparker.

Hvor som helst hvor ungdom allerede er, egentlig. Man samler disse gruppene regelmessig (ca. månedlig) til ungdomsgudstjenester (congregation), hvor disse ofte veldig små cellene får oppleve at de er en del av noe større og hvor de treffer andre kristne og/eller søkende. Celebrations handler om å samle alle ungdomsmenighetene i bispedømmet sammen til en større feiring (weekend, ungdomsgudstjeneste i katedralen, sommerleir, e.l.)

 

Forskjellig utgangspunkt

Det er viktig å understreke at alle menighetene har veldig forskjellige uttrykk for hvordan deres tre «C»er ser ut. Carlisle bispedømme har flere prostier som er veldig landlige, hvor det er mye mer sau enn mennesker, samtidig som det finnes noen prostier med noen halvstore byer som Barrow (80 000 innbyggere) og Carlisle (100 000 innbyggere).

 

Status så langt:

9 av 11 prostier har en ungdomsmenighet, det jobbes aktivt med å opprette en i begge av de to siste.
NMS er, eller har vært direkte involvert i åtte av disse menighetene gjennom langtidsmisjonærer, ettåringer og/eller økonomisk støtte.
Første gang i manns minne var det var det et par prosents vekst av ungdommer med kirketilhørighet i 2013.
Det blir veldig spennende å se over de neste par årene om vi har klart å snu denne kurven

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp