Gi en gave
Meny

Tøffe tak for NMS

Foto: Eivind Hauglid Last ned
– Vi kommer dessverre ikke utenom nedskjæring i form av oppsigelser, sier generalsekretær Jeffrey Huseby.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

På fredagens landsstyremøte ble det fremlagte budsjettet for 2019 godkjent, i tråd med tidligere vedtatt langtidsbudsjett. For 2019 betyr det store kutt for å komme i balanse. Nå blir det samtaler med medarbeiderforeningen før videre arbeid med rasjonalisering og nedbemanning.

Ekstragaver
Siden utgangen av juli har det ligget an til et stort underskudd for 2018. Årsaken til dette er svikt i testamentariske gaver, og dette ble det informert om gjennom en artikkel i Misjonstidende og et brev til organisasjonens støttespillere tidligere i høst, med oppfordring om å ta i et ekstra tak. Denne aksjonen førte til ekstragaver på nesten to millioner.

– Vi er takknemlige for god respons på denne oppfordringen. Innsamlingstallene for ordinære gaver er også bedre enn i fjor. Men fortsatt viser regnskapet at vi ligger langt bak i forhold til budsjett, sier økonomileder Kari Anne Moen Salte.

Utgangen av oktober
Økonomirapporten fra utgangen av oktober viser at den økonomiske situasjonen er alvorlig. Selv om det på noen områder er positive trender, som f.eks. at flere personer har økt beløpet på de faste gavene og at gjenbruksbutikkene øker i forhold til i fjor, så er situasjonen fortsatt kritisk. Rapporten viser et underskudd, sammenlignet med budsjett, på ca. 10 millioner.

– NMS får tradisjonelt inn ca. en fjerdedel av inntektene i november og desember. Derfor er det ennå uvisst hvordan årsregnskapet blir, men slik det ser ut nå, kan det bli et underskudd på flere millioner kroner, sier Salte.

Stor takk
Samtalen i landsstyret gav tydelig uttrykk for takknemlighet til alle som bidrar på ulike måter for at organisasjonen kan dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Både foreninger, gjenbruksbutikker, enkeltpersoner og menigheter ble nevnt. Det blir også spennende å se hvor mye som kommer inn på julemessene.

Mindre avhengig
Differansen mellom budsjett og regnskap for 2018 skyldes svikt i testamentariske gaver.

– De siste årene har det blitt budsjettert med et gjennomsnitt av de ti siste år når det gjelder testamentariske gaver. Landsstyret har nå vedtatt at en skal budsjettere slik at en blir mindre sårbar for helt naturlige svingninger på dette området, sier økonomilederen.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp