Gi en gave
Meny

Tiltagende etnisk konflikt i Mali

Foto: Ole Andreas Husøy Last ned
Etniske fulanier i Mali opplever økt risiko for å bli drept. For kristne, etniske fulanier er riskoen enda større. Nå er håpet at maliske myndigheter kan klare å hindre en eskalering i konflikten.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Tirsdag 7.august ble en gruppe sivile fulanimenn bortført av en væpnet milits idet de var på vei til markedsdag i byen Sofara 80 kilometer sør for Mopti by i Mali. Det franske tidsskriftet Jeune Afrique har sikre kilder som bekrefter at minst elleve voksne menn, alle familieoverhoder, ble bortført og likvidert samme dag. Dagen etter, onsdag, fikk familiene til de drepte overlevert «tøystykker» fra de dreptes klær slik at de kunne gjennomføre en religiøs begravelsesseremoni (kilde: Jeune Afrique på nett, 9.august 2018).

Siden starten på dette året har det blitt stadig tydeligere at angrep, overfall og likvideringer av sivile i Mopti-regionen, i det sentrale Mali, er etnisk motiverte. I klartekst betyr dette at det å være etniske fulani medfører økt risiko for å bli drept. Årsakene til dette er sammensatte, men noen er udiskutable.

1.      Da den religiøse lederskikkelsen Amadou Kouffa, som selv er fulani, opprettet sin egen jihadistfraksjon i Mopti-regionen, tiltrakk han seg ganske mange fulanier, spesielt unge arbeidsløse menn. Det er opplagt mange etniske fulanier som har sluttet seg til de radikale islamistene, og dette setter hele den etniske gruppen og de som snakker fulani i en krevende situasjon.

2.      Da islamistene og andre opprørsgrupper fikk kontroll over store deler av Mopti-regionen, og nærmest total kontroll over hele Delta-området mellom elvene Bani og Niger, så trakk den maliske hær seg ut og overlot sivilbefolkningen til seg selv. I etterkant har imidlertid sentral-regjeringen utstyrt svært mange lokale militser med automatvåpen slik at de skal kunne beskytte seg mot angrep fra jihadistene.

3.      I Mopti-regionen har det i århundrer vært en vedvarende kamp om de knappe ressursene omkring dyrkbar mark, beitemark og vann. Til stadighet har det vært større og mindre konflikter mellom fastboende jordbrukere og kvegnomadene. I Mopti-regionen er nærmest alle kvegnomader etniske fulanier, og dermed blir altså dette en etnisk konflikt. De fastboende oppfatter at de har fått blanko-fullmakt til å ordne opp, og bruker våpnene de har fått, ikke bare til å forsvare seg mot jihadister, men til å ordne opp i gamle feider med kvegnomadene om rett til vann og land.

Nå erfarer mange av disse lokale militsene at de kan likvidere fulanier uten at det får noen følger. Lokale domstoler og hæren griper ikke inn. Neste dreining i denne spiralen blir derfor at enda flere fulanier blir «radikalisert» og flere steder danner de egne militser, som i Koro-Bankass-regionen, for å forsvare seg som gruppe.

Midt i dette kaoset befinner det seg en liten gruppe kristne fulanier. De er nå i en dobbel skvis. De er svært utsatt, fordi de har forlatt islam og blitt kristne, og nå er de altså også utsatt utelukkende fordi de er etniske fulanier.

For alle dere som følger med Mali og har fulgt med Mali i mange år, så er dette virkelig en skjebnetime. Vi må be om at andre runde i presidentvalget søndag 12.august forløper rolig, og at myndighetene i etterkant våger å ta grep for å hindre at denne etniske konflikten eskalerer.

Be for våre kristne fulani-søsken som lever i stor utrygghet, og be om at vi som kirke og misjon kan finne måter å støtte dem på i denne krevende tiden.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp