Gi en gave
Meny

Stor optimisme

Last ned
Flere studiesteder opplever stor oppgang i antall søkere til teologi- og prestestudiet. NMS har bidratt både med støtte til bedre lokaler for studentene og til undervisning. I tillegg har samarbeid og erfaringsutveksling med Misjonshøgskolen (MHS) betydd svært mye for samarbeidskirken vår på Madagaskar.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Det er nå sprengfullt på det teologiske fakultetet (SALT) i Fianarantsoa og på de fire regionale presteskolene som NMS støtter. Aldri før har det vært så mange teologiske studenter i Den gassisk-lutherske kirke (FLM).

I Morondava, hvor man tidligere ikke utnyttet kapasiteten fullt ut, har antallet elever gått opp fra 30 til 69. På Atsimoniavoko, hvor man måtte si nei til svært mange søkere i forbindelse med nytt opptak, har man 154 elever. Gjennom NMS-prosjektet er det derfor over 610 studenter som nå får utdannelse.

Oppnå målsettingen

Hvis søkingen til teologi- og prestestudiet fortsetter å være på dette nivået i årene som kommer, vil samarbeidskirken FLM om litt over ti år kunne oppnå sin målsetting om å øke antallet prester fra 1200 til over 2000.

Det er blitt formidlet mye glede over at NMS har kunnet bidra til nye lesesaler og bedre biblioteker på tre av institusjonene det siste året. Videre har NMS støttet en konferanse for ca. 90 teologiske lærere fra presteseminarer og bibelskoler.

Undervisningen til programleder Anne Karin Kristensen om lederskap ble svært godt mottatt. Den interaktive tilnærmingen førte til at en fikk svært åpne samtaler om ledelse i kirken generelt og på teologiske institusjoner spesielt.

Samarbeid med høgskoler

Samarbeidet med MHS har fungert godt også i 2015. Tre lærere på det teologiske fakultetet har fulgt et doktorgradsprogram på MHS. Videre har dr. Thor Strandenæs og dr. Knut Alsvåg hatt inspirerende undervisningsbolker innen missiologi og Det nye testamente. Dessuten har dr. Kjell Nordstokke fra Diakonhjemmet utvidet forståelsen for diakoniens plass i menighetslivet. Erfaringsutveksling, kunnskapsoverføring og nettverksbygging mellom ulike institusjoner betyr svært mye for samarbeidskirken FLM.

TAKK for ditt viktige bidrag til å utdanne og forme framtidige ledere for Den gassisk-lutherske kirke.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp