Gi en gave
Meny

Solid utholdenhet i 150 år

Last ned
Søndag 20. november var Eik kirke pyntet til fest for å markere at «Nordre Slagen misjonsforening» var blitt 150 år.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Oppstartsåret 1866 var for øvrig samme år som de første norske misjonærene satte sine bein på Madagaskar. Foreningen er en av de eldste foreninger i Tønsberg kommune og som har vært i drift i alle disse årene.

Medlemmene dannet flaggborgen, lederen var tekstleser og ble intervjuet om hva denne foreningen hadde gitt henne, samt hennes lange ledertjeneste helt fra 80-tallet. Hun fikk sin fortjente heder, og alle medlemmene ble tildelt hver sin rose fra menighetsrådets leder som også kvitterte med en pengegave i tillegg fra menighetsrådet.

Ordfører Petter Berg takket foreningen for sin store og frivillige innsats og overrakte også en pengegave.

Regionleder Else Storaas Vatne holdt dagens tale og takket også for deres utholdende tjeneste og utfordret til fortsatt tjeneste hvor ikke minst kampen mot vold mot kvinner var ett av temaene som misjon i dag var delaktig i. I kirkeoffer kom det inn kr 5044.-. Slagen kantori satte en ekstra spiss på gudstjenesten med sine velvalgte sanger.

En utvidet kirkekaffe med jubileumskake, gitt av menighetsrådet, og andre kaker smakte godt, alt dandert av menighetens Domino-gutter som vertskap. Misjonsutvalget ledet kirkekaffen med korte orienteringer og avsluttet med takk fra leder i foreningen, Ellen Eikeland.

Fra de gamle papirene kunne man lese når den første innbetaling på 28 spesidaler ble sendt til NMS. Bekymringen for rekrutteringen til foreningen var også et tema den gang. Likevel har denne foreningen i sitt jubileumsår en solid kjerne med medlemmer og har til og med fått nye medlemmer i senere tid.

Det er misjonsarbeidet på Madagaskar som har fulgt foreningen gjennom alle år, og ved jubileumsåret 2016 kan Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar skilte med mer enn 3.5 mill medlemmer og ca 5000 menigheter og et omfattende arbeid blant barn, unge og funksjonshemmede, samt viktig skolevirksomhet til beste for den gassiske befolkning.

Nøkkelen til en kontinuerlig drift av en smågruppe synes å være: Å ha en stabil ledelse, verdsette fellesskapet, ha et mål å arbeide mot, bidra konkret til arbeidet og folde hendene i bønn. En livskraftig forening som ble hedret og feiret og som går nye år i møte, for at evangeliet skal nå ut til enda flere.

Tekst: Bjørn Eddy Andersen

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp