Gi en gave
Meny

Skaper varig endring

Foto: Stine Pedersen Last ned
Hvordan bidra til at folk i et av verdens fattigste land får bedre levekår og tro på framtiden? Et av de mest vellykkede prosjektene på Madagaskar har som prinsipp å ta spørre de det gjelder. Med utgangspunkt i landsbyers egne behov igangsettes ulike tiltak.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Større risavling

Mr. Tsiresy, leder av utviklingskomiteen i menigheten i Androrangavola, forteller:

– Vi ser at arbeidet i Ambohimahasoa Androrangavola-området gir konkrete og gode resultat. Her er det stor glede og takknemlighet over den nye vanndammen som gir vann til fem hektar rismarker her.

Folk gleder seg også over rislageret som ble bygget for noen år tilbake. Når bønder i området tar i bruk ny teknologi ser vi også at det hjelper dem til å drive mer effektivt. Avkastningen øker, både kvalitativt og kvantitativt. Det igjen bidrar jo til at folk får det bedre. De får rett og slett bedre og enklere liv.

Blir ikke så lett lurt

Mrs. Thérèse, Ambatomasina er opptatt av hvordan utdanning og mulighet til å lese og skrive kan endre folk liv. Hun sier:

– Takket være lese- og skriveopplæringen, klarer mange mennesker å ta vare på seg selv på en bedre måte.

De blir på mange måter uviklings- og endringsagenter i eget liv og i det samfunnet de lever i. Folk som kan lese og skrive blir ikke så lett bli lurt, verken økonomisk eller på andre områder. Kvinner som kan regne får bedre økonomi i husholdet. Noe som igjen fører til at flere av barna kan gå på skole. Og for kvinner som kan lese og forstå en kalender blir det jo også mulig med familieplanlegging.

Å spørre dem det gjelder

For å lykkes med å skape varig endring i de mange landsbyene på Madagaskar er det avgjørende viktig å ta utgangspunkt i innbyggernes egne valg og prioriteringer. Sentralt i dette arbeidet, står tanken om å «spørre de det gjelder». Med utgangspunkt i det landsbyen selv peker på, igangsettes tiltak innenfor helse, skole, jordbruk med mer.

Landsbyens behov i sentrum

For å lykkes med å skape varig endring er det viktig å ta utgangspunkt innbyggernes egne valg og prioriteringer. For å fange opp behovene i hver landsby starter man med å innkalle til landsbyråd. Noen steder har man behov for å dyrke jorda mer effektivt, andre steder er helsetilbudet til innbyggerne dårlig. Også bedre skoletilbud, økt likestilling og fokus på miljøvern er utviklingsområder mange landsbyer velger å jobbe med.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp