Samarbeidsavtale med den Anglikanske kirke i Etiopia

Foto: Klaus-Christian Kûspert Last ned
NMS og Den anglikanske kirke i Etiopia (ACE) har mange felles mål og interesser, bl.a. arbeidet blant marginaliserte og diskriminerte folkegrupper. Nå har vi skrevet under på en samarbeidsavtale som muliggjør felles prosjekter og utveksling av erfaringer.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Den norske kirke og Den anglikanske kirke har i mange tiår hatt et nært forhold (jf. Porvoo avtalen: anglikansk-luthersk kirkefellesskap), og NMS samarbeider med anglikanske institusjoner i flere land. I 2015 fikk NMS Etiopia en forespørsel fra det anglikanske bispedømme ved Afrikas Horn om å støtte et lite prosjekt i bibeloversettelse til T’a Po, et minoritetsspråk i Gambela – i faglig samarbeid med SIL. Etter samtale med ledelsen i NMS ble prosjektet innvilget som et pilotprosjekt.

Morgenandakt ved det Anglikanske senteret i Gambela – alltid på minst 3 språk!

Jo bedre kjent vi ble med kirke- og misjonsarbeidet til Den anglikanske kirke i Etiopia, desto mer overbevist ble vi om at et formalisert samarbeid vil hjelpe å fremme NMS sine mål – å bygge en levende og misjonerende kirke i alle land og bidra til et verdig liv og varig håp for den enkelte. Den anglikanske kirke i Etiopia er spesielt bevisst på verdien av den lokale kulturen og de lokale språkene (3-språklige gudstjenester; bibeloversettelse til lokalspråk), og den jobber aktivt for et fredelig samliv mellom folkegruppene i spenningsområdet ved grensen til Sør-Sudan. Dessuten har kirken programmer for integrering av sør-sudanesiske flyktninger i lokale menigheter i Gambela, hvor over halvparten av befolkningen er flyktninger fra borgerkrigen i nabolandet.

Høsten 2016 begynte NMS og Den anglikanske kirken i Etiopia  å utforme en avtaletekst med fokus på følgende områder for et mulig samarbeid:
– Arbeid med spesielt sårbare grupper som kvinner, barn og ungdommer fra etiske minoriteter
– Arbeid med flyktninger og mennesker som blir forfulgt og er utsatt for urettferdig behandling
– Utvikling av lokalspråk som basis for senere bibeloversettelse
– Hjelp til teologisk utdanning for kvinner og mennesker med minoritetsbakgrunn
– Ungdomsarbeid blant etniske minoriteter (idrett, musikk, kapasitetsbygging)
– Kursing i Do No Harm/konfliktforebygging og likestilling mellom kvinne og mann

Samarbeidsavtalen mellom NMS og Den anglikanske kirken i Etiopia ble underskrevet den 10. Mai 2017 og godkjent av ledermøtet i NMS i august i år. Vi gleder oss over å ha en ny og pålitelig samarbeidsorganisasjon som deler mye av vårt menneskesyn og teologiske ståsted, og håper på flere felles prosjekter som kan gi mennesker et verdig liv og varig håp.

Klaus-Christian Küspert

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp