Gi en gave
Meny

Regionstevne vel blåst

Last ned
Lørdag 21. mai var det tradisjonen tro duket for Regionstevne, denne gangen var det Haugalandet som sto for vertskapet og Åkra Kirke var stedet som samlet rundt 180 engasjerte NMSere til årsmøte og storsamling.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Regionleder Evy Torunn Nyvoll ønsket velkommen til årets stevne og gav ordet videre til varaordfører Leiv Malvin Knutsen som ønsket velkommen til Karmøy og Åkra. Han trakk frem flere viktige ressurser ved Karmøy, kirken sto sentralt og at det var et rikt kristenliv i Karmøy. Med stolthet omtalte han Karmøy som «Bedehuslandet» fremfor noen med stor misjonsvirksomhet som NMS har vært og er sentrale i.

Søstrene Gaupås satte standard og agenda ved å synge «Til alle tider» ved Bjørn Eidsvåg og minnet oss om hvor viktig relasjonen til Han som døde for oss er og at vi må ta oss tid til å ligge i de grønne engene som Han gir oss til å hvile i.

Bibeltime

Helge Gaard tok oss med inn i Luk 24:45-48 og talte over hvordan Jesus etter å ha gått sammen med Emmausvandrerne tok inn til dem og hvordan han åpnet deres forstand. Jesus var annerledes i sitt liv, men det var Hans død som virkelig skapte engasjement. I det han åpnet deres forstand, gav Han dem også utfordringen ved å si: «dere er mine vitner». Ved dette utfordret også Gaard forsamlingen til å holde fast på utfordringen som ble gitt disiplene og til oss, om å være Hans vitner om at Guds tilgivelse er betingelsesløs for alle.

Årsmøte

Regionstyreleder Terje Sindland ledet årsmøte og hadde gjennomgang av årsrapport med regnskap. Det ble gitt siste nytt fra de tre leirstedene i regionen; Himmel & Hav, Fjelltun og Furutangen. Ved alle leirstedene har det vært stor frivillig innsats i året som har gått. Den nye veien er nå åpnet ved Himmel & Hav og en håper det vil gjøre det lettere å legge turen til Sola. På Fjelltun er det blitt markert 50 års jubileum og det er i den forbindelse blitt gitt ut jubileumshefte hvor en kan følge leirstedets historie. Ellers ble det holdt Kristi himmelfartstevne også på Fjelltun i år og med god oppslutning ligger det an til å bli en tradisjon.  På Furutangen ble det i februar holdt basar med rekordinntekt på 70.000 kr. Det jobbes i disse dager med å legge frem en plan for videre opprustning av leirstedet hvor en håper å få laget 4 store familierom med bad og kjøkkenkrok i hovedbygget. Det var 500 oppmøtte i løpet av Kristi himmelfartstevne og pinsehelgen, og leirene før påske var fullbooket med barn på venteliste for å delta på leir.

Leder i NMS U Stavanger, Ole Severin Haarr, fortalte at 100 frivillige har stilt som ledere på leir og at det på de 19 leirene som ble holdt i året som gikk var et gjennomsnittsantall deltakere på 37. Selv om Haugalandet ikke har leirsted er det ønskelig å ha leir også på den siden av fjorden og det ble oppfordret til å melde interesse for frivillighet på leir og til å se på muligheter til hvordan en kan på best mulig samarbeide med menighetene her.

Oppdatering ved generalen

Jeffrey Huseby var med via Skype og delte hans tanker om fortid, nåtid og fremtid. NMS sin historie med de første misjonærer, nydanning av foreninger og enormt frivillig engasjement, Elieser skipet og bygging av Hovedadministrasjonen på Misjonsmarka ble trukket frem som høydepunkter. Videre snakket han om hvordan NMS i disse dager jobber med hvordan vi kan nå nye mennesker og skape enda større engasjement for misjon. NMS Gjenbruk ble brukt som eksempel på hvordan NMS er samlingspunkt for misjonsengasjement og hvor mye frivillig innsats som legges ned. Videre ble det også sagt at nytenkning må til da det i dag er stor rift om dagens ungdom, men at NMS U med sin visjon om «unge disipler i hele verden» er unikt og at det er her man kan samle unge mennesker med nettopp dette engasjement.

Valg av ny regionstyreleder

Etter 6 år som regionstyreleder takket Terje Sindland for seg og gav stafettpinnen over til nyvalgt leder Magnus Vold. Vold har tidligere sittet i regionstyret og har lenge vært engasjert i NMS og er også med i styret for Himmel & Havs venner. I utgangspunktet har han valgt å sitte i 1 år da han selv med sine 63 år er blant de yngste i styret og synes han er for gammel til å inneha denne rollen. Han oppfordret andre til å være villige til å ta på seg verv for å kunne skapes rom for fornying. Terje Sindland sa om sine 6 år som leder at det har vært arbeidskrevende og noen motbakker, men desto større lærdom. Sindland takket for forbønn og støtte, og for samarbeidet med frivillige og ansatte. Han takket også Magnus Vold som vil ta dette videre og sa om seg selv at han var ferdig som leder, men ikke med NMS.

Storsamling

Dagen ble avsluttet med storsamling med hilsen fra prost Helge S. Gaard som også er leder for hovedkomiteen for neste års Sommerfest og GF og i Stavanger. Koret «Barnefryd» fra Åkra deltok med over 20 kormedlemmer og sang om at vi ble skapt fordi Gud ville ha oss her. Arve Handeland, tidligere U-Crew i England, fortalte om sitt år for NMS om hvordan det hadde gitt han nytt syn på misjon og oppfordret alle tilhørere til å leve misjonalt. I tråd med dette hadde også Ove Sjursen, prest på Vedavågen, andakt om misjon der du er, og trakk frem personlige opplevelser fra misjon i Paris, Estland og Kamerun.

Bak kulissene

Takk til vertskapet på Haugalandet som sto for deilig mat, kaffe og kaker gjennom dagen og som har stått på i forkant for at opplevelsen skulle bli så god som den ble! Neste år blir regionstevne på Lundheim Folkehøgskole lørdag 20. mai. Velkommen sørover i 2017!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp