Gi en gave
Meny

Rasjonaliserings- og nedbemanningsprosess

Foto: Eivind Hauglid Last ned
Den utfordrende budsjettsituasjonen i NMS har ført til at en rasjonaliserings- og nedbemanningsprosess har blitt igangsatt. Landsstyret krever budsjettmessig balanse både i inneværende års budsjett og i vedtatt langtidsbudsjett. Dette skyldes hovedsakelig at en må budsjettere med et lavere beløp for testamentariske gaver.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Til tross for nedskjæringer på mange driftsposter og noen prosjektbudsjetter, salg av eiendom samt utsettelse av planlagte rekrutteringer til misjonsfeltene, har det vist seg umulig å leve opp til kravet om budsjettmessig balanse uten personellmessige nedskjæringer i Norge. For inneværende år (2019) må denne nedbemanningen gjennomføres i et omfang som økonomisk gir et budsjettkutt på 3,3 mill. kroner.

Av ulike årsaker vil den nødvendige nedbemanning skje i avdelingen NMS Fundraising, og størsteparten av nedskjæringene vil skje i innenfor seksjon for Giveroppfølging. Her vil behovet for nedskjæring gi anledning til intensivering av en allerede pågående profilendring av arbeidet i Norge. Det handler om ytterligere styrking/opplæring/oppfølging av et stort frivillighetskorps og om ytterligere tildeling av fagbaserte og nasjonale oppgaver til de ansatte.

Drøftelsesmøter med berørte vil bli foretatt i perioden 10. – 15. januar. Intensjonen er at alle meldinger om oppsigelse og tilbud om nye stillinger skal formidles til den enkelte ansatte før utgangen av januar 2019.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp