Gi en gave
Meny

Ledig stilling: Rådgiver gender/kvinners rettigheter (vikariat)

Har du lyst til å jobbe i en organisasjon som har hele verden som arbeidsfelt? Har du lyst til å jobbe som rådgiver for kjønn/gender og kvinners rettigheter?
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

English below

 

Da har vi jobben for deg!

Stillingstype/størrelse: 3 års vikariat i 100 % stilling fram til september 2024.

 • Faglig rådgiver for prosjekter i Afrika og Midtøsten innen fagområdet kjønn og kvinners rettigheter
 • Faglig kompetansebygging på kjønnsperspektivet innenfor de aktuelle prosjektene, samt i seksjonen, hos partner og i NMS.
 • Bygge og lede fagteam innen kjønn bestående av interne og eksterne ansatte, konsulenter eller frivillige.
 • Oppfølging av det administrative og økonomiske ved prosjektene sammen med prosjektledere i feltet og støttefunksjoner ved NMS kontoret.
 • Faglig kvalitetssikre prosjektsøknader ifm. kvinnerettigheter og kjønn.
 • Lede Tamar Campaign Project (kjønnsbasert vold) og koordineringsteamet for prosjektet.
 • Formidle faget ditt og prosjektene til givere gjennom foredrag og skriftlige oppdateringer.

Du blir en del av  den geografiske seksjonen for Vest-Afrika og Midtøsten i NMS.

Vi ser etter en person som:

 • Er initiativrik, kreativ, strukturert og har stor gjennomføringsevne
 • Har erfaring med internasjonale utviklingsprosjekter.
 • Har meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk. Fordel om du er arabisk og/eller fransktalende.
 • Har relevant utdannelse og/eller erfaring innen gender og internasjonal utvikling.
 • Er faglig oppdatert på fagfeltet kjønn/gender og kvinners rettigheter samt internasjonal utvikling/bistand.

Det vil være en fordel om du har erfaring fra trosbaserte bistandsprosjekter med støtte fra Digni/Norad.

Arbeidssted: Norge, med tilknytning til NMS-kontoret i Oslo eller Stavanger. Det må påregnes en del reisevirksomhet i forbindelse med prosjektoppfølging internasjonalt.

Søkere må identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges.

Lønn etter NMS sitt regulativ.

For mer informasjon, kontakt seksjonsleder Nils Endre Eikeland, tlf.: 46 77 75 59.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes på e-post til guros@nms.no. NB: Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer i sladdet versjon.

Søknadsfrist: 15. august 2021.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

Position as Gender Advisor    

Do you want to work in an organization that has the whole world as its field of work? Then we have the job for you!

NMS now has a vacancy as an advisor with a focus on Gender and women rights.

Position type: 3-year 100% temporary position until September 2024.

Tasks:

 • Professional advisor for projects in Africa and the Middle East in the field of gender and women’s rights, and lead the Tamar Campaign Project (gender-based violence) and the coordination team for this project.
 • Professional competence building on the gender perspective within the relevant projects, as well as in the section, with project partners and in NMS.
 • Build and lead professional teams within gender consisting of internal and external employees, consultants, or volunteers.
 • Follow-up of the administrative and financial aspects of the projects together with project managers in the field and support functions at the NMS office.
 • Professionally quality-assure project applications related to gender and women’s rights.
 • Share information about the NMS work on gender and women’s rights and about the projects to donors through lectures, written updates and visits to mission groups and others.

You will be part of the geographical department for West Africa and the Middle East in NMS.

We are looking for a person who:

 • Is creative, structured and has a great ability to execute his/her tasks both when working in teams and independently.
 • Has experience with international development projects.
 • Has very good language skills in Norwegian and English. It’s an advantage if you are Arabic and/or French speaking.
 • Has relevant education and / or experience in gender and international development.
 • Is professionally updated in the field of gender and women’s rights as well as international development.

It will be an advantage if you have experience from faith-based development projects with support from Digni/Norad.

Workplace: A considerable amount of days on travel  for project visits and follow-up is expected. The place of location is Norway, with office either at the NMS in Oslo or Stavanger.

Accession: By agreement.

Applicants must identify with NMS’ basic views. Individual suitability is emphasized. Read more about NMS here: https://nms.no/english

Salary according to NMS’s regulations.

For more information, contact Section Leader Nils Endre Eikeland, phone: +47 46 77 75 59 or email: nilsee@nms.no

Application with CV, diplomas and certificates is sent by e-mail to guros@nms.no

Application deadline: 15th of August 2021

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp