Gi en gave
Meny

Prosjekt nye møteplasser

Last ned
Kanskje har du allerede hørt om ”Nye møteplasser” enten fra meg eller fra andre i NMS? Utgangspunktet er en prosjektstilling i Bjørgvin som jeg begynte i for et år siden, og sammen med to andre ansatte i prosjektstillinger på Møre og i Telemark – skal jeg jobbe med å utvikle det frivillige arbeidet med fokus på blant annet nye møteplasser.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Nå er det endelig blitt klart at jeg kommer til å fortsette i prosjektstillingen og går i tillegg inn i en 50 % stilling som den kan kombineres med – fra 1.september. I den nye stillingen skal jeg blant annet jobbe en del med forbønn i NMS, og giverarbeid. Dette tror jeg blir en god kombinasjon av to spennende stillinger. Jeg kommer til å jobbe både i Bjørgvin og på landsbasis.

Møteplass gjennom bønn
Da jeg begynte i NMS for et år siden, slo det meg at forbønn er et viktig og godt utgangspunkt for arbeidet vi gjør. Derfor håper jeg at vi sammen kan finne gode måter å la forbønn få en viktig plass i hvert område i Bjørgvin. Mange frivillige og ansatte i NMS har bedt i mange år for arbeidet. Dette må vi fortsette med! Be for misjonærene, for alle ansatte og de frivillige. Bruk gjerne bønnespalten fremst i dette bladet, i Misjonstidende og på nettsidene til NMS.
Tenk gjerne på om det er noen som kunne vært med i et forbønns-team i ditt område. Poenget med teamene vil være å formidle bønneemner fra og til områdene, samtidig som en oppmuntrer til forbønn. Eldre som ikke lengre har kapasitet til å være fysisk med i arbeidet, kan for eksempel oppmuntres til å gå over i en betydningsfull forbønnstjeneste og være med i NMS` bønnenettverk.

Møteplass for rekruttering
I arkivet i Bjørgvin har jeg kommet over mye spennende historie som vitner om svært mange ildsjeler og personer med et hjerte for misjonsarbeid. Når jeg har vært rundt på ulike besøk i Bjørgvin, ser jeg at det fortsatt er mange som har et hjerte for misjon. Oppgaven videre blir å oppmuntre disse til fortsatt engasjement, samtidig som vi engasjerer nye, slik at vi kan fortsette dette viktige arbeidet som vi er sammen om i NMS. Det å møtes og oppmuntre hverandre i små og større fellesskap, tror jeg er noe hver enkelt av oss kan gjøre.
Når det gjelder rekruttering, tror jeg det er nyttig å ha flere tanker i hodet samtidig. Gjenbruksbutikkene er en flott arena for rekruttering, der vi vet at mange blir gradvis kjent med og glad i NMS sitt arbeid.
Rekruttering av yngre, er noe vi jobber med både i NMS og NMSU. Kanskje må vi tenke nye tanker om aktiviteter og nye møteplasser for unge voksne, som gjerne engasjerer seg på litt andre måter enn eldre generasjoner. NMS Connect – gruppene er et eksempel på denne satsingen. Samtidig ser vi at de yngre gjerne søker og ønsker mer kontakt på tvers av generasjonene.

Oppdage talentene
De konkrete tiltakene jeg har jobbet med det siste året, tar utgangspunkt i en tanke om å se etter ressursene det enkelte fellesskap/personer selv har, mer enn å tenke at vi har en definert oppgave som vi gjerne vil ha fylt opp. Så vil vi selvsagt ha noen praktiske oppgaver i fellesskapene som trenger å bli gjort. Kaffen lager seg ikke selv, kan du si. Og vi trenger kanskje en taler til møtet. Samtidig vet vi at hver og en av oss er gode på ulike ting, og slik kan vi sammen utfylle hverandre i fellesskapet. Det beste er om oppgavene og aktivitetene vokser frem i fellesskapet ut fra en tanke om å finne den enkeltes talenter. Det har vært oppmuntrende å se at det har dukket opp endel nye aktiviteter i NMS siste året, som misjon og mosjonsgrupper, strikkegrupper, jakt og misjon m.m.

Eksempler på noe vi jobber med
Eksempler på aktiviteter som er under planlegging er et nytt Forkynnerforum i Sogn og Fjordane etter modell av det vi har i Bergen, samt et nytt møtested for studenter i samarbeid med NLA, som vi håper å få i gang utover høsten. Det jobbes også med å se på muligheten for nye møteplasser i kirkene gjennom misjonsavtalene.
I samarbeid med de andre prosjektstillingene, jobbes det med å utvikle et eget kurs for frivillige som kan tenke seg å følge opp menigheter med misjonsavtale. Det er også aktuelt å utvikle ulike lederkurs, samt materiell for unge voksne.
Det er tre år igjen av prosjektperioden, og det kommende året kommer jeg til å bruke tid på å møte ulike fellesskap. Mitt ønske er å inspirere og å tenke sammen om hvilke ressurser som finnes, og som kan være utgangspunktet for å skape nye møteplasser. Samtidig kommer jeg til å fokusere på å få i gang forbønns-team ulike steder.
En sak som jeg vet engasjerer mange er klima, miljø, bærekraft og gjenbruksarbeid. Jeg har dette med som en viktig del av prosjektet, og håper å kunne starte noen nye møteplasser knyttet til dette, der vi kan engasjere mennesker i alle aldre. Det er noe NMS som organisasjon er opptatt av, noe vi har fokus på i Bjørgvin, og som vi ønsker å jobbe videre med på ulike måter de neste årene. Hvis du kjenner at dette er noe du er opptatt av, så ta gjerne kontakt. Kanskje vi kunne fått til et klima og miljøutvalg i NMS i Bjørgvin, som kan arrangere byttekvelder, ha stand med gjenbruksting ved ulike julemesser eller på andre måter sette fokus på klimautfordringene vi står overfor.
Prosjekt nye møteplasser er vi sammen om i Bjørgvin, så ta gjerne kontakt hvis du har tanker og idéer til det videre arbeidet. Kanskje ser du noen behov og muligheter på ditt hjemsted som vi kunne samarbeidet om.

Tekst: Janne Bech-Sørensen

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp