Gi en gave
Meny

Partnerskap i endring

Foto: Klaus Christian Küspert. Lise Tørnby, ass. generalsekretær i NMS, deltok på Mekane Yesus-kirkens partnerkonferanse. Sammen med henne er generalsekretær i kirken, Rev. Teshome . Last ned
Det var fokus på samhold, endring og samarbeid under Mekane Yesus-kirkens årlige partnerkonferanse i Addis Abeba i Etiopia i februar.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Verdens største lutherske kirke, Mekane Yesus kirken i Etiopia har over ni millioner medlemmer. I februar feiret de 40 år med partnerkonferanser i Addis Abeba. 38 representanter fra partnere fra hele den verdensvide kirke var tilstede. Overskriften for konferansen var «endring av partnerskap gjennom misjon».

Tradisjonelle tankesett utfordres

Kirkepresident Rev. Yonas Yigezu i Mekane Yesus-kirken understreket i sin åpningstale at «vi er alle partnere i Guds misjon. Vi er en enhet. Ingenting skal ødelegge det».  Han understreket videre at misjon ikke er statisk, men en bevegelse som stadig er i endring. Tradisjonelle tankesett blir utfordret i det store paradigmeskifte vi nå er inne i. Misjon i 2019 har overskriften «sharing», understreket kirkepresidenten. Han la til at i den verdensvide kirke i vår tid er «nord avhengig av sør -og motsatt». Vi er gjensidig avhengige av hverandres, avsluttet han.

Visjonær åpningshilsen fra Det Lutherske Verdensforbund

I sin åpningstale understreket også Martin Junge, generalsekretæren i Det Lutherske Verdensforbundet (LWF), at partnerne i den verdensvide kirke «hører til hverandre». Vi har felles historie og felles relasjoner, sa Junge som også holdt frem at Gud ikke har forlatt historien. Gud er en del av historien og fortsetter å jobbe gjennom kirken også i vår tid.

Ifølge Martin Junge er all misjon Guds misjon. Det er Gud som vil misjon. Kirkene deltar således i Guds store misjonsprosjekt. Dessuten er det slik at misjon alltid må ha et todelt fokus: på Jesus og Bibelen. Kristusfokuset er avgjørende for all misjon, sa Junge videre. Han avsluttet med å understreke at misjon skal og må involvere alle kristne og alle kirker. Ingen kirker er for store og ingen kirker er for små til å ha noe å dele med andre kirker, holdt LWF-generalen fast

Holistisk kirke – sentral sivilsamfunnsaktør

Mekane Yesus-kirkens rolle som sivilsamfunnsaktør i et samfunn i endring, var et viktig tema på årets partnerkonferanse. I den sammenhengen ble det også understreket at alt kirke- og misjonsarbeid er holistisk. Det handler om å dele evangeliet, kjempe for menneskers rettigheter og å vise omsorg gjennom diakonale prosjekter.

Det etiopiske samfunn preges for tiden av at de nylig har fått ny statsminister. Arbeidet med nye lover så vel som mange sosiale og politiske reformer er igangsatt som resultat av dette. Inn i slike endringsprosesser blir kirkens rolle som sivilsamfunnsaktør enda tydeligere.  Med sine mer enn 250 diakonale prosjekter, bl.a. knyttet til migrasjon, minoriteter, miljø, kvinners rettigheter og konflikthåndtering, er kirken allerede en svært viktig sivilsamfunnsaktør i det etiopiske samfunn.

Kake og fest

40 år med partnerkonferanser i Addis ble feiret med kake, taler og fremtidsvisjoner, samt gode refleksjoner og samtaler om misjon og «partnerskap i vår tid».  Partnerskap i 2019 preges av mange ulike former, ulike metoder og ulike syn på misjonærer og deres plass i misjonsvirksomheten. Sånn sett foregår det daglig en «transformation of partnership», med stadig større fokus på «gjensidige relasjoner i Guds misjon», avsluttet kirkepresidenten årets partnerkonferanse.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp