Gi en gave
Meny

Optimisme på tross av underskudd i 2017

Foto: Eivind Hauglid Last ned
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på ca. fem millioner. Økonomileder Kari Anne Moen Salte sier at selv om regnskapet formelt ikke er godkjent av revisor, så regner hun ikke med vesentlige endringer.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Underskuddet for fjoråret skyldes bl.a. at NMS Gjenbruk fikk et resultat som var nesten tre millioner mindre enn budsjettert. Videre gikk generalforsamlingsarrangementet med ca. én million i underskudd. Testamentariske gaver endte omtrent på budsjett, men 5,5 millioner mindre enn året før. Gaveinntektene økte sammenlignet med året før, men nådde ikke målet, sier økonomilederen.

For optimistisk
Salte sier videre at hun tror at budsjettet har vært for optimistisk.

– Erfaringen tilsier at mange trofaste gir mye og vil at NMS skal kunne fortsette å sende misjonærer og støtte samarbeidskirker og prosjekter rundt omkring i verden. Likevel er det vanskelig å budsjettere. Hvert år starter på null. Pengene er jo fortsatt i lommen på giverne. Derfor er det fantastisk med hver krone som kommer inn. 80 millioner ble gitt i gaver, 22 millioner ble gitt som testamentariske gaver og over 20 millioner kom inn via NMS Gjenbruks-butikkene.

– NMS har også vært gjennom en større omorganisering, og i denne fasen, med nye avdelinger og seksjoner var det ekstra utfordrende å budsjettere, sier hun.

I regnskapsrapporten som ble lagt fram på siste landsstyremøte står det: «Det er positivt at gaveinntektene har økt fra foregående år. Underskuddet for regnskapsåret 2017 er likevel såpass stort at det gir grunn til bekymring. Utviklingen utover 2018 må følges nøye og nødvendige tiltak iverksettes for å få regnskap for 2018 i balanse.»

Gaveinntekter
– Vi har tro på at omorganiseringen skal gi oss et puff framover, men det tar litt tid å snu en stor organisasjon. NMS er med på veldig mye spennende rundt omkring i verden, og jeg håper at mange vil være med på dette, både i form av gaver, men også i form av forbønn for arbeidet, sier leder av fundraising-avdelingen, Sigurd Egeland.

 

Kontakt:
Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising, 40406020
Kari Anne Moen Salte, økonomileder, 93461809

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp