Meny

Optimisme i Kristiansand

Foto: Foto: Harry Omdal Last ned
Også i år samlet områdemøtet i Kristiansand godt over 100 mennesker i Oddernes menighetshus. Det var en optimistisk tone som preget kveldens møte.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Områdemøtet ble ledet av Harald Hovda, som har vært leder for områdeutvalget det siste året.  Kveldens taler var generalsekretær Jeffrey Huseby, og «kusinene fra Hægeland» sang.

Vi sakser fra områdeutvalgets årsmelding:

«Områdeutvalgets sammensetning:  Harald Hovda (leder), Sigurd Engebu (nestleder), Ragnhild Berge (sekretær), Øistein Vigemyr(styremedlem).

Harald Hovda møter også i Regionstyret, med Sigurd Engebu som vararepresentant.

Ellen Jorunn Norheim er kontaktrepresentant fra NMS og møter på styremøtene.

Vi har hatt 5 styremøter og behandlet 33 saker i 2017. Disse har vært knyttet opp mot lokale arrangementer. Vi har også behandlet høringsuttalelser fra NMS sentralt. Det har vært jobbet med å rekruttere nye medlemmer til utvalget. Det er vårt ønske at noen kunne tenke seg å se dette som en oppgave de kunne tenke seg å gå inn i.

Kusinene fra Hægeland sang på områdemøtet -18. Den siste kusinen, Elin Flystveit satt ved flygelet og ble derfor ikke med på bildet).

Områdemøtet ble arrangert i Oddernes menighetshus. Nærmere 130 møtte frem, noe som er ny rekord. Magne Mjærum holdt en inspirerende misjonstale.  Jens Damsgård orienterte om dugnadsarbeidet på Havglimt, og Øistein Vigemyr viste bilder. Elin Flystveit fortalte om arbeidet i NMSU. Ellen Jorunn Norheim orienterte om arbeidet lokalt og om ulike arrangementer i NMS regi.

Misjonstreffet på Flekkerøy i oktober er etter hvert blitt en tradisjon. Også i 2017 arrangerte områdeutvalget Misjonstreff i Flekkerøy kirke. Treffet har etter hvert truffet sin form og mange møter frem. Utvalget får gode tilbakemeldinger.  Ivar Sandnes holdt en flott tale.   Lars Wichman Jansen og Gerd Hovland bidro også her med fin sang og pianospill. Lotteriet gav et overskudd på 9000 kr.

 

Julemessene i området er en viktig inntektskilde for NMS. Messen i Kristiansand ble også i 2017 holdt i Oddernes menighetshus. Julemesser er det også i Grim og i Greipstad. Messen i Greipstad hadde i fjor 50 års jubileum. Det meldes om god oppslutning om julemessene. I Vågsbygd og Voie arrangeres også høstmesse. Områdeutvalget vil rette en stor takk til alle som står på for å gjennomføre disse arrangementene.

Antall foreninger går noe ned, men arbeidet her er det viktigste som skjer i området. Områdeutvalget har ved flere anledninger drøftet hvordan vi kan legge til rette for nye foreninger, og hvordan de som allerede er kan fortsette å være gode og inspirerende møtepunkter med fokus på misjon hjemme og ute.
Samarbeid med menighetene.

NMS har samarbeidsavtale med 4 menigheter i området.»

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp