Gi en gave
Meny

Ønsker å inkludere alle

Foto: Tom Rhode-Christoffersen Last ned
Pastor Chen SongMei i Kina ivrer for de som har falt "utenfor" i samfunnet. Menigheten hennes jobber aktivt med oppfølging av tidligere rusmisbrukere, men har også fokus på miljøvern og ungdomsarbeid.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Pastor Chen SongMei i YueYang kirke ivrer for diakoni. For henne går tro og tjeneste hånd i hånd. Siden NMS startet kurs i kompetansebygging i diakoni i Hunan i 2010, har hennes menighet satset sterkt på diakonalt arbeid. Miljøarbeid, sjelesorg, leirarbeid og rehabilitering av rusmisbrukere er noen av prosjektene kirken har startet i løpet av de siste årene.

Renset en elv

I 2012 startet YueYang kirke, i samarbeid med 100 andre menigheter i Hunan, med å rense elva Xiang Jiang med en liten startfinansiering fra NMS. Etter tre år er elven betraktelig renere og kirkene som var med på det tre år lange prosjektet har blitt veldig inspirert og har et sterkt eierforhold til prosjektet. Kirken arrangerer nå også sommerleir for ungdommer. Leir er et relativt nytt fenomen i Kina, og er noe som settes stor pris på av ungdommene.

Tro og bønn

Både i sjelesorgen og i arbeidet menigheten gjør gjennom rusrehabiliteringssenteret «TianAi» (som betyr «himmelsk kjærlighet»), er tro og bønn viktige ingredienser. Både ansatte på senteret og menigheten ber for de som er på rehabiliteringssentret. Senteret kan vise til gode resultater og god oppfølging med mange rusmisbrukere som starter et nytt og bedre liv.

Gir tilbake

Pastor Chen SongMei gleder seg veldig over å kunne dele sin erfaring innen menighetsdiakoni med andre menigheter i Hunan provins. Hun er en av foreleserne på diakonikursene som NMS, Amity Foundation og kirken i Hunan arrangerer.

Diakoni i praksis

NMS er med på å bygge opp kompetansen på dette området i Hunan hvor diakoni er relativt ukjent. Gjennom kurs om alt fra prosjektplanlegging, regnskapsføring og teologi om diakoni fokuserer vi på å gjøre kirken i stand til å hjelpe de fattige og vanskeligstilte i dette store landet. Det er over 200 millioner absolutt fattige i Kina. Kursene i diakoni har satt menighetene i Hunan i stand til å starte mange egne diakonale prosjekter. Disse prosjektene kommer i mange former; noen starter eldresenter for eldre med barnebarn, over 100 menigheter er med å rense elva og andre menigheter har startet hospits.

Vil du være med på å sette kirken i Hunan i stand til å være med på å bekjempe fattigdom i Kina?

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp