Gi en gave
Meny

Nystartet misjonsforening

Lardal Misjonsforening hadde sitt første møte i prestegården i Lardal. Vi var samlet 11 personer. Det nye styret for den nye misjonsforeningen hadde hatt to møter for å drøfte om det var liv laga å danne en ny misjonsforening. Det var flere år siden NMS foreninger hadde sluttet sin virksomhet i bygda.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Smak av Laos

Onsdag 30. mars var vi til sammen 11 personer i prestegården. Vi fikk først en smak av Laos. Det var suppe laget av oppskrift i fra Laos. I åpningsandakten ble det lagt vekt på at oppstandelsens glede må nå ut til alle folkeslag utfra misjonsbefalingen og Ap.gj. 1,8. Deretter orienterte lederen om NMS sine programmer, NMS i Vestfold og Region Øst.  Vi er så heldige i Lågendalen å ha Tor Helge og Margrethe Brandsæter  fra Hvittingfoss som misjonærer i Laos og Bangkok. Vi ønsker å støtte opp om landsbyutvikling i Laos. Det ble gitt en orientering om landet og prosjektet.

Fokus på unge

Det ble også nevnt at vi gjør bruk av dåpsservietten fra Madagaskar og at vi har hatt to vellykkede «Middag og Misjon» for konfirmanter m/ familier på ungdomsskolen i Svarstad.  Dessuten har vi et godt samarbeid med NMSU i forbindelse med konfirmanttur til Trondheim.

Foreningen er i gang

Møtet ble avsluttet med kaffe og kake før kirkeverge/diakon Ove Berrefjord hadde avslutnings andakt over Peters fornektelse og det levende han og vi alle har fått ved Jesu oppstandelse. Suppen ble laget av Møyfrid Sørestad Hem. Kaffe og kake ved Inger Næverlid Johnsen. Disse to er henholdsvis nestformann/sekretær og styremedlem. Ove Berrefjord er kasserer og undertegnede er leder. Det var samstemmig enighet om å melde foreningen inn i NMS. Den første kollekten var på 2005 kroner.

Vi ser for oss at flere kan komme på møtene våre i prestegården.  Det er stort å være sammen om det store nåde oppdraget Jesus har gitt oss alle.

Lardal misjonsforening i region Øst

Lardal misjonsforening i region Øst

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp