Gi en gave
Meny

NMS og #metoo

Foto: Eivind Hauglid Last ned
Gjennom #metoo-kampanjen har mange tilfeller av seksuelle krenkelser blitt avdekket. Slike hendelser er uakseptable i kristne sammenhenger, men de skjer også i våre miljøer.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

I Det Norske Misjonsselskap (NMS) ser vi med det største alvor på slike saker. Det er mot Guds vilje og en krenkelse av hans skaperverk at noen krenker andre seksuelt − uavhengig av om krenkelsen anses som mer eller mindre alvorlig. Ofte skjer krenkelser når der er ubalanse i alder, posisjon og status. Den «sterke» part har alltid ansvaret for at grensene til den andre ikke blir brutt.

1980-tallet
Da det på 1980-tallet kom frem i offentligheten at menn hadde begått overgrep overfor kvinner i kristne miljøer, tok det tid før vi forsto alvoret og omfanget. Flere saker ble håndtert for dårlig. Ofte var kristne organisasjoner og menigheter mer opptatt av å beskytte det kristne miljøet eller den som var ansvarlig for overgrepet enn å ta kvinnenes historie på alvor. Maktaspektet ble oversett, og dessverre ble en del saker bare behandlet som utroskap. Dermed ble den krenkede gjort medskyldig og ble sittende igjen med skammen.

Nulltoleranse
NMS har nulltoleranse for seksuelle krenkelser. Ingen i NMS – lønnede eller ulønnende – har lov til å vurdere alvorligheten i en sak. Alle saker skal straks meldes til generalsekretær eller til personalleder. Dersom en finner grunnlag for å utrede sak, blir denne videre behandlet av «koordineringsgruppen for håndtering av seksuelle krenkelser», i samsvar med retningslinjene som NMS har vedtatt i samarbeid med tre andre kristne organisasjoner. I et møte med medlemmer av koordineringsgruppen, – gjerne med bisitter − forteller den som opplever seg krenket (utsatt) sin historie.

Reaksjoner, ingen bagatellisering
I et annet møte blir den anklagede konfrontert med det som har kommet frem og får fortelle sin historie. Koordineringsgruppen vurderer saken og gir deretter råd til generalsekretær om hvilke tiltak som skal settes inn. Dersom anklagene vurderes som troverdige, vil reaksjoner stå i samsvar med alvorlighetsgrad og fare for gjentakelse. De juridiske sidene og eventuell politianmeldelse av saken blir vurdert. Når saker kommer fram i lyset og håndteres på en faglig forsvarlig måte, er det også forebyggende. Det gir et signal til omgivelsene om at slike krenkelser ikke tolereres. Samtidig vet vi at seksuelle krenkelser stadig skjer og at vi må ha et kontinuerlig fokus på problemet.
Den siste tidens debatt har minnet oss om at seksuell trakassering i alle former er alvorlig og krenkende, selv om det ytre sett er forskjell på voldtekt og å bli utsatt for slibrige kommentarer eller uakseptabel berøring. #metoo-kampanjen har vist oss at også overtramp som enkelte kaller små, kan få stor betydning for den det gjelder. Derfor er vi opptatt av at ingen krenkelser skal bagatelliseres. Vi ønsker å løfte skylden og skammen av skuldrene til den som er utsatt, og plassere den hos den som har oppført seg uakseptabelt og krenkende.

Ta kontakt!
Kristne miljøer skal være et trygt sted å være for alle. Mennesker som er med i vårt arbeid, skal oppleve seg sett og ivaretatt. De som har opplevd seksuelle krenkelser i kristne miljøer, tenker ofte at de er «den eneste», fordi krenker som regel har stor tillit og er en åndelig autoritet. Da blir det dobbelt vanskelig å si fra. Derfor vil vi understreke og oppfordre de som har vonde erfaringer, om å ta kontakt. Slike krenkelser går aldri ut på dato, så lenge uretten ikke er konfrontert og tatt et oppgjør med. NMS har i sitt misjonsarbeid som formål å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Gjennom å ta seksuelle krenkelser på alvor, bekjemper vi urettferdighet på hjemmebane. Det er selvsagt svært beklagelig at seksuelle krenkelser forekommer i våre sammenhenger, men vi må alle like fullt være beredt til å ta opp kampen når så skjer!

Jeffrey Huseby Generalsekretær,  Det Norske Misjonsselskap (NMS) 

Debattinnlegget sto på trykk i Stavanger Aftenblad den 28. november 2017

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp