Gi en gave
Meny

NMS i Møre aukar med ein million

Foto: Eivind Hauglid Last ned
Det har vore skrive ein del om NMS i krise i det siste. Det er rett at det akkurat no foregår ein del innsparingar på arbeidet i Norge, og det smertar.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Grunnen til det er at det kom inn langt mindre i testamentariske gåver enn det det var budsjettert med i 2018. Her har no landsstyret teke grep.

Det er viktig å få fram at gåveinntektene i Misjonsselskapet har auka med ca ein halv million. Dette er julemesser, basarer, faste gjevarar, giroinnbetalingar, foreinigsinntekter og kyrkjeofringar m.m. I Møre kom det inn 5.680.000 i 2017. I 2018 var dette auka til 6.174.000.

Men skal vi få fram heile biletet må vi og ta med overskotet innan NMS Gjenbruk.  Dei 7 butikkkane i region Møre hadde eit samla overskot på 3.122.000. Dette er også ein framgang på ein halv million.  Dette hyggelege resultatet blir presentert med litt meir detaljer på våre områdestemne utover våren:

Romsdal 24. mars

Nordre Austre Sunnmøre 31. mars

Søre Sunnmøre og Indre Nordmøre 7. april og

Ytre Nordmøre 27. april

Det er grunn til å rette ei stor takk til dei trufaste medarbeidarane våre rundt omkring i heile fylket.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp