Gi en gave
Meny

NMS gjenopptar støtte til FLM

Foto: Endre Hilleren Last ned
NMS (Det Norske Misjonsselskap) har i dag bestemt at organisasjonen gjenopptar overføring av penger til Den gassisk-lutherske kirken (FLM) på Madagaskar.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

NMS mottok i januar en uren revisjonsberetning for 2015 for kirkeledelsens regnskap. I slutten av september viste en halvårsrapport at kirkeledelsen ikke hadde gjennomført tiltak NMS og FLM var blitt enige om i januar. Bruddet på avtalen mellom partene var grunnen til at overføringene ble stoppet. NMS har ikke mottatt dokumentasjon som viser mislighold av NMS eller NORAD sine penger.

–Vi er glade for at vi i dag kan gjenoppta overføringene til vår samarbeidskirke på Madagaskar. Den nye kirkeledelsen har tatt tydelig tak i de regnskapsmessige utfordringene som vi har pekt på og nå foreligger det en ny manual for økonomisk forvaltning i FLM. Denne er utarbeidet av kirken selv og er forankret i kirkens ledelse. Dette er gode og tydelig signaler fra FLM, sier Jeffrey Huseby, generalsekretær i NMS.

I tillegg til å utarbeide en ny regnskapsmanual, har et lokalt revisjonsfirma gjort en ekstra revisjon av en rekke prosjekter som mottar støtte via NMS. Revisjonsrapportene bekrefter en forsvarlig økonomiforvaltning i alle de kontrollerte prosjektene.  Den evangelisk-lutherske kirke i Amerika (ELCA) og DanMission har også gjenopptatt pengeoverføringer til Den gassisk-lutherske kirken (FLM).

– FLM sine samarbeidspartnere har vurdert situasjonen likt og opptrådt samlet overfor FLM, sier Jeffrey Huseby.

–Kirken har også tatt initiativ til en endelig revisjon i januar 2017 for å se hvordan oppfølgingsplanen av de urene revisjonsrapportene er implementert i FLM. Det er et godt tegn at den nye kirkeledelsen viser at de vil forbedre regnskapsrutinene og dermed få en bedre økonomiforvaltning.

NMS starter overføringene så snart som mulig.

– Vi er smertelig klar over at arbeidet har vært skadelidende i perioden hvor penger har vært holdt tilbake, sier Huseby.

– Det er derfor en stor lettelse at arbeidet med å dele tro, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom, nå kan fortsette på Madagaskar.

NMS arbeider gjennom lokale partnere og alt arbeid igangsettes og gjennomføres av Den gassisk-lutherske kirken. Samarbeidet er avhengig av en åpen og god dialog og vi opplever samarbeidet har kommet et godt skritt videre med de grep som nå er tatt. Det er selvsagt viktig at givernes penger og offentlige midler forvaltes trygt og kommer frem dit de skal.

– Kirken har fått en svært dynamisk og dyktig kvinne som visegeneralsekretær, Toromaree Mananato. Det er hun som har ledet arbeidet med å sluttføre en ny manual for økonomisk praksis i kirken. Vi tror med dette at samarbeidet med Den gassisk-lutherske kirken er kommet inn på et konstruktivt spor, fortsetter Huseby.

– NMS har lang erfaring med å samarbeide med kirken på Madagaskar, og vi er glade for at vi nå kan ta opp igjen dette samarbeidet.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp