Gi en gave
Meny

Misjon i prosess

– Endringer kommer hele tiden, og det kan det være vanskelig å forholde seg til. Men vi må forstå at vi er i en prosess, se hvor vi er hen, vite at endringer gjør noe med oss, at de kan påvirke oss ganske sterkt. Samtidig må vi øve oss på å se hva det nye er som vil vokse fram.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Hege Steinsland. Foto: Marit Mjølsneset

Det er Hege Steinsland som sier dette. Steinsland er den nye misjonskonsulenten i NMS i seksjonen for giveroppfølging. Hun har en fireårig prosjektstilling i 50 prosent, og jobber ellers som prosessveileder i eget firma.

– En giver er du i denne sammenhengen hvis du deler formålet vårt: Å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Og så er du invitert til å være en giver som er en medskaper, ikke bare en som sender ressursene dine til oss. Det kan være du vil gi i form av penger, men det kan også bety at du vil gi av tiden din, kompetansen din, kreftene dine, nettverket ditt, ja, det du har som du kan dele med deg, sier Steinsland, og fortsetter:

Jordsmonnet

– Jeg har et bilde jeg ønsker å dele. Se for deg en blomst som vokser ute. Blomsten med stilk og blader er det som er synlig over jorden den står i. Men hvordan blomsten framstår over jorden henger nøye sammen med det som er under overflaten, det vi ikke ser; jordsmonn, næring, helsetilstand på vannet osv. Resultatet på overflaten blir slik det blir fordi det henger sammen med det som er under overflaten, og som vi ikke ser.

– Jeg har tenkt at det å jobbe med jordsmonnet er en viktig inngang i den jobben jeg skal gjøre for NMS i fire år. Vi kan ikke bare være opptatt av synlige resultat med en gang, men jobbe skikkelig med jordsmonnet slik at noe godt og viktig skal vokse fram etterhvert.

Se oss selv utenfra

– Vi må se oss selv utenfra, oppdage nye sannheter om oss selv og hvordan vi er i våre omgivelser. Vi må bli flinke til å observere og gode på å lytte. Dette er et kontinuerlig øvingsarbeid. Men det vil føre til at vi gjør oppdagelser, for eksempel om ting vi skal slutte med. Vi må kanskje gi slipp på noe som vi lenge har hatt stor glede av, men som ikke tjener oss lenger. Denne kollektive oppdagelsen av hvem vi er, som misjonsorganisasjon og lokalmenighet, gir grobunn for at noe nytt og kraftfullt kan vokse fram. Alt dette nye kan være komplekst og stort, men vil gi mangfold både i nære forhold, nasjonalt og globalt.

– Så jeg vil gjerne ønske alle våre givere velkommen med på en videre læringsreise, givere som vil gi av sitt for å skape noe nytt.

Tapsfølelse

Det ligger ofte en tapsfølelse i endring, for noe blir borte. Da blir det desto viktigere å se på prosessene en er i. Se hvilke ressurser en har og hvilket mål en beveger seg mot.

Hege Steinsland, som var begynt på sin andre periode i NMS sitt landsstyre, har altså nå blitt ansatt i en fireårig prosjektstilling i 50 prosent, og jobber ellers som prosessveileder i eget firma. Hun forklarer:

– I en organisasjon eller et firma må vi forstå at vi er i en prosess, og først ta en kikk på hvor vi er. Endringer skjer hele tiden, de strømmer på, både i jobbsammenheng og i samfunnet ellers. Endringene påvirker oss sterkt. Noe vi kanskje var veldig glad i – og følte var viktig – kan bli borte. Dette fører til at vi kjenner på en tapsfølelse, en sorg. Første fase er gjerne preget av uro og frustrasjon. Vi trenger å få ut den sorgen for å bli klar til å engasjere oss i det nye.

Kan ta tid

Men generelt sett i en organisasjon eller bedrift går ikke alle alltid i takt, og kan ikke gjøre det. Det er gjerne toppledelsen som har vært gjennom denne fasen først, og så kommer medarbeiderne på hovedkontoret – der ledelsen sitter – etter. Deretter er det regionene som må gjennom den første fasen, mens medarbeiderne på hovedkontoret har vært gjennom den og brenner etter å gå videre. Ledelsen har kanskje vært klar til å gå videre i lang tid på dette tidspunktet. Men ledelsen, eller første pulje, må ha tålmodighet og ikke haste videre før resten er klar. Og det kan ta tid, sier Hege Steinsland.

– Vi må lære oss å mestre de følelsene som følger med endringer, uansett hvor vi jobber! sier hun.

Hvorfor NMS?

– Det at NMS jobber så tett opp til Den norske kirke (Dnk) passer meg. Jeg hører hjemme i kirken, og har hatt ulike jobber der gjennom 22 år. Det passer meg også at NMS er mer lettbeint enn Dnk.

Grunnutdanningen til Hege Steinsland er kateketutdanning, og senere har hun også tatt ledelsesutdanning og videreutdanning i gestalt-veiledning, samt en mastergrad i relasjonsledelse. Hun jobbet først 22 år i Dnk, og sluttet der i 2010. I 2011 startet hun sitt eget firma. Der tar hun oppdrag som prosessveileder. Hun reiser til oppdragsgivere for å lede prosessmøter og kurser dem i å arbeide prosessrettet. Aller mest jobber hun for norske kommuner, men også for firmaer eller organisasjoner.

Men hun har også gjennom mange år vært med i regionråd og landsstyre for NMS. Det siste har hun permisjon fra når hun nå er ansatt i en halv stilling som misjonskonsulent.

Lokalt og globalt

– Jeg flyttet til Sunnmøre for mange år siden. Der møtte jeg NMS-ansatte May Lisbeth (Hovlid Aurdal), en flott dame som jeg ble god venninne med. Hun lærte meg om NMS, og NMS ble også «min» misjon. Jeg liker godt at NMS er forankret lokalt, men tenker, arbeider og er globalt. Jeg liker visjonen til NMS: «En levende kirke over hele jorden». Jeg tenker at dette vil jeg være med på! forteller Hege Steinsland.

– Men hva betyr det for oss å være en levende kirke, en levende menighet? Når vi konkretiserer visjonen, hvordan gjør vi det? Det er jo så stort: En levende kirke over hele jorden!

– Har du hørt om Use your talents? (Bruk dine talenter, direkte oversatt). Use your talents er i bruk i mange av NMS sine samarbeidskirker. Vi må lære av dem! Sagt veldig enkelt bidrar den enkelte med det hun eller han kan. I en menighet er det brukt for veldig mange forskjellige talenter, og jeg vil bruke mine ved å benytte bibeltekster, tro og bygge fellesskap. Jeg tror at Gud vil vise oss hva dette betyr for oss og for alle andre menigheter over hele jorden. Dette gir meg stor tro på framtida! avslutter Steinsland.

 

 

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp