Gi en gave
Meny

Misjon i en ny tid begeistret landsstyret i NMS

Foto: Eivind Hauglid Last ned
NMS Global presenterte sin årsrapport fra 2017 for landsstyret (LS) fredag 8. juni. Det gav rom for spennende samtaler og gode diskusjoner om misjonsarbeidet i NMS i en ny tid.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

På avdelingsnivå fikk LS vite at videre drift av NMS-linjen Connect ved Hald internasjonale senter, finansiert via Fredskorpset, er sikret. Videre ble det fokusert på at NMS mottar ca. fem millioner mer i offentlig støtte fra Digni/Norad, i 2018, enn i 2017.
– Vi er imponert over den faglige kvaliteten i arbeidet og den faglige integriteten, dere viser, sa ett av LS-medlemmene etter presentasjonen. (Hele rapporten kan leses nederst på siden.)

Hvor kommer initiativet fra?
Da arbeidet i seksjon Migrasjon ble presentert, spurte landsstyrets leder Helge Gaard, om vi erfarer at fokus på migrasjon, kjønn, dialog og minoriteter, er et «ønsket» arbeid hos våre samarbeidspartnere, eller om det i større grad er noe NMS, inspirerer og motiverer til. Seksjonsleder Klaus-Christian Kûspert understreket at det å skape forståelse for minoriteter, menneskerettigheter, kjønn og rettighetsarbeid hos våre samarbeidspartnere er en del av arbeidet. Etter hvert skapes en dypere forståelse, som legger grunnlag for arbeidet.

Hva er åndelig ledelse?
Da arbeidet i seksjon Ledelse ble presentert, var landsstyret særlig opptatt av begrepet «åndelig ledelse». Hva menes med det? Og hvordan leve og lede åndelig, var spørsmål som ble reist. Seksjonsleder Erik Bischler pekte på at åndelig ledelse har sitt utspring i lederens eget åndelige liv, fra dag til dag, og at dette igjen vil påvirke måten man leder på. En av LS-medlemmene, kommenterte at det er viktig at dette ikke blir en «sovepute», noe vi krysser av på som gjort, men at det er noe levende og aktivt i NMS.

Ny diakoniforståelse, mindre avhengighet
Arbeidet med å skape ny diakoniforståelse er viktig i diakoniseksjonen – Vi er på vei bort fra tradisjonell institusjonsstøtte, med fokus på omsorg og hjelperrollen, til økt fokus på å styrke medmenneskers allerede eksisterende ressurser og styrker, understreket seksjonsleder Anne Karin Kristensen i sitt innlegg. Det å redusere samarbeidspartnernes avhengighet av vår økonomiske støtte, er også viktig. Landsstyret lot seg begeistre av hvordan den diakonale stiftelsen Amity i Kina de siste årene har gått fra å være 90 prosent avhengig av støtte utenfra, til å være 90 prosent selvfinansiert.
– Kanskje har Amity noe å lære NMS med tanke på fundraising, ble det kommentert.

Use Your Talents i norsk kontekst
Use Your Talents (UYT) er en måte å arbeide på som startet på Madagaskar. I stedet for å ta utgangspunkt i spørsmålet «hva er det vi trenger», stilles spørsmålet «hva er det vi har»?  NMS har lenge ønsket å bruke tenkningen inn en norsk kontekst.
– Når Bjørgvin bispedømme nå tar dette inn i sin strategiplan, med utgangspunkt i arbeidet som er gjort i Sunfjord menighet, er det all grunn til å gledes og være stolte, sa Sven Ebbell Skjold i sitt innlegg. Han understreket også at det i løpet av fjoråret er utviklet fire kjennetegn i NMS som skal hjelpe oss alle til å ta vare på vårt indre trosliv, og leve nært Jesus.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp