Gi en gave
Meny

Mekane Yesus kirken oppfordrer til fred og forsoning

Foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy Last ned
Året 2016 har vært preget av vold og uro i Etiopia. Ved generalforsamlingen til Den etiopisk-evangeliske kirken Mekane Yesus (EECMY) var det kristne fredsbudskapet et sentralt tema.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

I sin åpningstale til generalforsamlingen 23.-28. januar understreket den avtroppende kirkepresidenten Rev. Dr. Wakseyoum Idosa at det kristne budskapet er et budskap om fred, forsoning og nestekjærlighet. Kirken bør heve sin stemme hvor menneskerettighetene tråkkes på, hvor godene er urettferdig fordelt og hvor et klima av angst og vold råder. Kjærligheten er sterkere enn hatet, og det å følge Jesus Kristus betyr at vi bør gjenspeile Hans kjærlighet i en verden som er preget av konflikt og splittelse.

I sin tale til CMCR, det årlige møtet mellom EECMY og de internasjonale partnere i uka etter generalforsamlingen, snakket Rev. Dr. Wakseyoum åpnet om problemene som ligger til grunn for uroen som preget Etiopia i hele det siste året:

«I løpet av de siste to årene har mennesker i økende grad begynt å kreve lik fordeling av ressursene og opprettelse av godt styresett, å kjempe mot systematisk korrupsjon og mot maktmisbruk av offentlige tjenestemenn […] og like rettigheter for alle borgere slik som det er lagt ned i grunnloven. Men kravene har ikke blitt besvart på en tilfredsstillende måte. Det førte til at volden brøt ut og ble til en uventet tragedie.»

I sentrum av CMCR sto temaet til Det Lutherske Verdensforbund (LWF) sitt 500 års jubileum av reformasjonen: «Salvation not for sale – Creation not for sale – Human beings not for sale». I sin tale fremhevet Rev. Dr. Fidon Mwombeki, direktør for misjon og utvikling i LWF, viktigheten av kirkens røst i dagens samfunn. Vi bør ikke ti stilt når migranter drukner i Middelhavet, når folk blir drevet fra sine hjem på grunn av klimaforandringer eller når noen få blir styrtrike på bekostning av flertallet. Vår kristne tro utfordrer oss både til ord og handling mot urettferdighet, nød og fortvilelse.

Ved generalforsamlingen til EECMY ble det også valgt ny kirkepresident. Rev. Yonas Yigezu, leder for kirkens avdeling for teologi og misjon, ble i første valgomgang valgt il ny president med 61,5 % av stemmene. Valget foregikk i ordnede og demokratiske former. Generelt kunne EECMY – med 8,3 millioner medlemmer og den største lutherske kirken på verdensbasis – presentere seg samlet og velorganisert.

Tekst: Klaus-Christian Küspert

 

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp